Inför socialistiskt Första maj

2016-04-30


 

Lördag 30 april anordnade Rättvisepartiet Socialisterna Borås manifestation på Hässle torg – en upptakt inför arbetarrörelsens högtidsdag. Mellan klockan 12.00 och 14.00 hölls manifestationen som dominerades av intressanta diskussioner med boende i området, som också köpte politiskt material och lyssnade på samhällsmedveten hiphop och, inte minst, ett tal av David Lindquist, RS Borås.

– RS kämpar mot rasism och nedskärningar, för arbete och bostad åt alla. Vi är ett kämpande alternativ, sa David.

Under manifestationen valde en person att gå med i partiet, och fyra anmälde intresse för ytterligare kontakt. Rättvisepartiet Socialisterna är på frammarsch i Borås, och inte minst på Hässleholmen. 


Lärdomar från Hammmarkullen

2016-04-21

  

Borås arbetarstadsdelar Druvefors, Göta, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har mycket lärdom att hämta från Göteborgsförorten Hammarkullen.Läs Kristofer Lundbergs artikel om Hammarkullens lokalorganisering: Hammarkullen har en befolkning på 8 146 personer, mellan 2013 och 2014 ökade befolkningen med 112 personer, under samma period byggdes noll nya bostäder. Av de bostäder som finns i stadsdelen byggdes 82 procent mellan 1961 och 1970. Dessa siffror avslöjar behovet om både nybyggnation och renovering.
Många saknar de mest grundläggande behoven i Hammarkullen, likt övriga Göteborgs förorter, som bra skola, arbete, bostad och trygghet. Arbetslösheten i området ligger på 15,5 procent i jämförelse mot 6,6 procent i Göteborg som helhet och 85.8 procent av ungdomarna studerar inte vidare efter gymnasiet.
Bilden av Hammarkullen i media är en passiv och ointresserad befolkning, men verkligheten är en annan. Under flera års tid har protester avlöst varandra. Befolkningen har rest sig mot nedskärningar på vård och utbildning, protesterat mot nedskärningar i den sociala servicen och på ungdomsverksamhet, mot våld och kriminalitet, för arbete och bostad, för renovering av eftersatta lägenheter och kommunalisering av privata fastighetsägare. Många av dessa strider har resulterat i seger.
Ur denna kamp har det successivt vuxit fram en unik lokalorganisering med förortsråd och samarbeten mellan boenden, föreningslivet och viktiga arbetsplatser. Kontinuerliga möten har diskutera lösningen på sociala problem och formulerat egna krav. Denna organisering har nu börjat kräva ett verkligt inflytande över utvecklingen i Hammarkullen. Boenden har tröttnat på att beslut tas ovanför våra huvuden, att vi informeras när beslut är fattade eller att man genomför skendemokratiska processer där utgången är planerad i förväg.

Bostad åt de bostadslösa

Bostad är en mänsklig rättighet och då kan man inte överlämna bostadsbyggandet till marknaden. Företag verkar för att tjäna pengar och då bygger man för den befolkning man vill ha inte den befolkning som finns. Företagen verkar för att tjäna pengar och bostadsbristen hjälper därför till att pressa upp priserna. Stat och kommun måste därför ta ett samlat grepp om bostadspolitiken och bygga bort bostadsbristen.
Efter flera år av mobilisering för kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen som initierades av Rättvisepartiet Socialisterna vanns en viktig seger då Bostadsbolaget köpte upp 890 lägenheter, samtidigt som Bostadsbolaget nu planerar att bygga 100 nya bostäder på Hammarkulletorget. Detta välkomnas givetvis. Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makten över sin boendesituation och närområde.
De 890 lägenheter som köptes upp är i behov av omfattande renoveringar. År av eftersatt underhåll hos privata ägare har skapat en situation där mögel och fukt brer ut sig, kalla lägenheter och en invasion av skadedjur. Att kommunala Bostadsbolaget efter en massiv mobilisering med krav underifrån tagit över beståndet har möjliggjort en långsiktig ägare. När renovering av lägenheterna nu ska inledas är det viktigt att makten över renovering förs i hyresgästernas händer.

All makt åt folket

Det finns en rad dialogprocesser i området i färskt minne hos befolkningen. Inför renoveringen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård och nybyggnationen på Hammarkulletorget har de kommunala bolagen och förvaltningen skapat en styrgrupp. Styrgruppen består av ledningen inom Bostadsbolaget, Göteborgslokaler, Park och Natur och Stadsdelsförvaltningen. Hyresgästerna och deras organisation Hyresgästföreningen saknar således en insyn i processen. 
När så omfattande förändringar är på gång måste lokalsamhället få komma in tidigt i processen, inte få ett färdigbeslutat faktum framför sig. Boende i området måste få vara med och forma processen. Vilken typ av renovering är nödvändig, vad har man råd att betala. Var ska nya hus byggas och vilket behov finns i dem. Det behövs en varsam renovering efter behov och önskemål så att inte hyresgäster tvingas ut och inte har råd att bo kvar.

Det finns 84 olika nationaliteter och 115 olika språk som talas i Hamarkullen. 84 procent av befolkningen har invandrarbakgrund jämfört med 24 procent av befolkningen i Göteborg som helhet. Detta skapar både möjligheter och svårigheter i den lokala organiseringen. Detta har man dock kunnat överbrygga genom samarbete och lokal förankring. Om de som sitter på beslutsfattande positioner tror att Hammarkullen kan köras över på grund av detta bör se till områdets historia.

Arbete åt de arbetslösa

Rättvisepartiet Socialisterna menar att såväl renovering och nybyggnation måste ha social-, ekologisk och kulturell hållbarhet som utgångspunkt. Renovering och nybyggnation borde därför innefatta att områdets arbetslösa ungdomar får utbildning, lärlingsplats och arbete hos de företag som bygger och renoverar, de bör även erbjudas fortsatt jobb och lägenhetskontrakt. Lägenheter bör byggas och renoveras klimatanpassat för att möta klimatförändringarna, och de nybyggda hyreshusen bör ge plats till mötesplatser och lokaler till det lokala föreningslivet.
Rättvisepartiet Socialisternas lokala manifest för Hammarkullen tar upp alla dessa frågor och är inte en pappersprodukt utan något som vuxit fram genom åren i samarbete med boende och det lokala föreningslivet.
I Hammarkullen har man nu tillsammans börjat ställa krav på inflytande och makt. Genom lokal organisering skriver man in nya samhällsregler i beslutsprocesserna, vi vill ha inflytande över våra bostäder, över vårt närområdet, över vilken konst som kommer upp eller hur torget ska förändras.
En ny maktordning växer fram ur ett enat Hammarkullen. I den processen är vi väl medvetna om att för att några ska få mer makt, krävs det att andra lämnar ifrån sig makt. De som sitter på makten har aldrig lämnat ifrån sig den frivilligt utan makt är något man tar tillsammans vilket kräver mobilisering och organisering.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
       För trygghet och välfärd – rusta upp förorten

       Bostad åt alla – bygg bort bostadsbristen

       Renovera och klimatanpassa – alla ska kunna bo kvar

       Arbete åt alla – utbildning, lärlingsplats och arbete vid nybyggnation och renovering

       All makt åt folket – verkligt inflytande över bostad och närområde

Kristofer LundbergByggstrejken i Borås

2016-04-13

   
 
Fackförbundet Byggnads strejk blev till sist verklighet, då Byggindustrin (BI) vägrade gå med på fackets krav. Dessa krav var bl.a. att det blir att slut på lönedumpning, slut med underleverantörer, fler kvinnor och nya svenskar på byggena, och en lönehöjning på 3,2 procent.

Offensiv träffar två
strejkvakter utanför bygget på Pallashuset, Erik och Sandor.
Alla tio strejkande där står strejkvakt i 2,5-timmarspass.
– Jag blev besviken på att BI, arbetsgivarnas organisation, inte gick med på våra krav, säger Erik.

Offensiv
: Kommer ni att ha fackliga möten under strejken? 

– Vi kommer inte ha fackliga möten, men vi får information och uppdateringar om vad som händer hela tiden.
Enligt Erik är strejkmoralen hög bland kollegorna.
– Tio på denna byggarbetsplats är i strejk. Den 19 april kommer den att utvidgas, och då blir det nog fler strejkande på fler arbetsplatser.
– En kollega har varit i branschen i 35 år men har aldrig strejkat. Så det är på tiden att facket gör något.
– Man ser på arbetsplatsen att folk inte har rättvisa villkor. De har inte kollektivavtal. Och det är ju en av frågorna denna strejk handlar om.
– Runt frukostbordet diskuteras mycket men folk GÖR aldrig nåt. Så det är väldigt skönt att detta strejken blev av.
– Enda sättet att påverka folk är att bli aktiv. Det hjälper inte att sitta och gnälla, fortsätter Erik. Man strejkar för alla, inte bara för sig själv. För att det ska vara rättvist. För att vi som arbetar ska vara med och dela på företagens vinster.
– Stödet är stort bland kollegorna som jobbar på andra företag.

På Hestra står bygget också still. Offensiv träffar Felix och Alex.
Felix säger till Offensiv: 

– Vi strejkar för trygga anställningar. Men också för att det ska bli jämställt här. För att få ha kvar ackorden och för att det ska vara ordning och reda på jobbet. Här strejkar nio snickare.


Offensiv
: Har någon från facket varit här och informerat? 

– Vi har haft en här från Byggnads som informerat. Och vi har kontakt, de kommer hit lite då och då. De flesta litar på att förhandlarna ska göra jobbet. De möter nog varandra halvvägs innan helgen. Det känns att vi har ett stöd bland allmänheten. Många av bilarna som åker förbi här utanför bygget tutar och gör tummen upp. 

– Vi får väl bara hoppas på att Byggnads inte viker ner sig för lätt, säger Alex innan vi avslutar. Att de inte backar.


Inför arbetarrörelsens högtidsdag 

2016-04-12

  


Socialistisk 8:e mars

2016-03-09

8:e mars firades den internationella arbetarkvinnodagen i Göteborg med att 3500 marscherade upp för Avenyn bakom röda fanor och banderoller, en del rosa inslag fanns men framförallt så var det den socialistiska vänstern som samlades. 
Det var en glädjande stor uppslutning med ett viktigt tema i solidaritet med kvinnor på flykt. Att det finns ett stort behov av socialistisk politik i kvinnokampen kom fram tydligt, säger Irma Mahmutovic, Rättvisrpartiet Socialisterna (RS) representant i 8 mars-kommittén.
Demonstrationen var något mindre än fjolårets med sina 4800 deltagare. En orsak kan vara valet av Ann-Sofi Hermansson från Socialdemokraterna som talare vilket mött massiv kritik på nätet. Temat för i år var ”Solidaritet med kvinnor på flykt” och Socialdemokraterna har stängt gränsen för kvinnor på flykt och genomfört den största inskränkningen i asylrätten sedan andra världskriget.
Kritiken fördes även fram på banderoller och talkörer i demonstrationen och Ann-Sofi Hermansson möttes av såväl burop som talkörer för rätten till asyl när hon talade.
Socialdemokraterna som precis anslutit till kommittén använde dessutom den borgerliga pressen till kritik mot andra i arrangörsgruppen, speciellt KP och RKU.
– De är ju extrema, kan man säga, säger Sofi Bringsoniou, distriktsordförande för S-kvinnor, till Expressen 5 januari.
– Vi samarbetar definitivt inte med något revolutionärt kommunistiskt förbund. Jag vet inte exakt hur det är upplagt, men det är inget snack om att vi har aktivt tagit avstånd från dem under hundra år och det kommer vi fortsätta göra, säger Linus Glanzelius, ordförande SSU till Expressen 5 januari.

 

Att kvinnodagens manifestation är större i Göteborg än på många andra orter har att göra med att man inte avpolitiserar denna dag utan behåller dess historiska betydelse. RS Borås såg vikten av att ta vara på detta och anslöt sig  till den demonstration dom hölls i grannstaden i väster.

 

Internationella arbetarkvinnans dag instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Det var också textilarbetarkvinnornas protester och strejker som blev början på den ryska revolutionen 1917, där arbetarklassen för första gången tog kontroll över samhället.
På den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva 1921 föreslogs att den internationella kvinnodagen skulle inträffa den 8 mars till minne av händelserna vid februarirevolutionen i Ryssland och efter oktoberrevolutionen gjorde Lenin dagen till en allmän helgdag i Sovjetunionen efter ett initiativ av Alexandra Kollontaj. Dess revolutionära historia går inte att ta miste på.

 

Demonstrationen marscherade högljutt upp för Avenyn med slagord som ”kvinnokamp, klasskamp” och ”hela lönen – halva makten”.

 

Rättvisepartiet Socialisternas block marscherade bakom banderollen Feministisk Offensiv och hade tält både på samlingsplatsen och avslutningen.

56 Offensiv såldes och 1 515 kronor samlades in till kampfonden samt 1 100 kronor till kvinnor på flykt som helt oavkortat går till Asylrörelsen.


Tandlöst mot rasism

2016-02-22

  I mitten av januari eldhärjades Borås största moské. En knapp månad senare bekräftar polisen att branden var anlagd. 
I protest mot detta arrangerade SSU, Vänsterpartiet, Refugees Welcome, RFSL och Tillsammansskapet en manifestation i centrala Borås lördagen den 20 februari på Stora Torget under parollen ”Tillsammans mot hatet”. 

Rättvisepartiet Socialisterna deltog på manifestationen som på grund av bristen på lokalförankring inte samlade mer än 30 personer. Detta ska jämföras med demonstrationen efter branden, som samlade 120 personer, där RS deltog. 


Orsaken till att fler inte deltog ligger i arrangörernas oförmåga att nå ut till de som våldet riktar sig mot. 
Arrangörerna saknade fungerande ljudanläggning så talarna fick förlita sig på sin röststyrka för att den lilla klungan av huttrande åhörare skulle uppfatta vad som sades. 


Representanter för samtliga arrangörer talade varav Ida Legnemark, vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige tog mest plats. Tyvärr var hennes tal blekt och opolitiskt utan kampalternativ eller uppmaning till organiserring. Det behövs kamp och organisering för att bygga en rörelse som kan skydda människor från rasistisk terror och trycka tillbaka rasismen. 


RS var enda parti som deltog organiserat dagen efter branden,  då  120 människor samlades på Norrby för att protestera. Detta folkliga engagemanget försökte vi fånga upp. Trots detta förvägrades RS talarplats i lördags. 

RS förde ändå fram i sitt deltagande att kampen mot rasism i Borås måste trappas upp. Rasistiskt våld måste bekämpas med massiv antirasistisk mobilisering – det är vad som kan stoppa rasistiska mordbrännare och våldsverkare. 
Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att bygga ett alternativ till de tandlösa partier och organisationer som idag tar plats i Borås.  Vi uppmanar nu föreningar och organisationer att tillsammans ena sig mot rasismen, att föra in kampen i kulturföreningar, fackföreningarna, Hyresgästföreningar och göra gemensam sak


Rasistiskt attentat i Borås

2016-01-19

  

Kl. 03.04 på söndagen den 17 januari gick ett larm om att Borås största moské stod i brand. Några timmar därefter var Offensiv på plats och fick intervjuer med några av besökarna Fathi och Sultan
Fathi säger till Offensivi:

– Jag hörde det nu efter att jag slutade jobbet. Jag ringde min fru och skulle skjutsa barnen. Men då sa hon att de hade bränt moskén. 

-Det här är den största moskén i hela Borås, det här är vår speciella plats i Borås.

– Många kommer hit. De kanske inte ber, men de kommer ändå. Speciellt på högtider. Då är det fullt här.

-Vi vet ingenting, den kan ha startat av en olyckshändelse, den kan ha varit anlagd. Det där får polisen utreda, säger Fathi.


Sultan Yassin tror däremot att det är ett attentat. Han berättar för Offensiv att moskén fått hotbrev under flera års tid. 

– Inga åtgärder har vidtagits av polisen vid dessa tillfällen. I samband med de senaste årens brandattentat mot moskéer runt om i Sverige har imamen slagit larm om att säkerheten är väldigt dålig. 

– Exempelvis är samtliga fönster väldigt omoderna – tunna, enkla, lätta att krossa och med bräckliga karmar. Men fastighetsägaren, Borås stad, har inte gjort något åt saken, säger Sultan. 
Efter att polisen släppt avspärrningarna går Offensiv ett varv runt byggnaden och tittar på skadorna. Ett fönster har krossats. Tegelväggen runtom är svart av sot. Innanför ser vi förkolnade bjälkar. Ingen annanstans på huset syns spår av branden. 
– Där inne fanns ingen spis, inget kök, ingenting alls som kunde orsaka en eldsvåda, säger Sultan och pekar in genom fönstret. Så det är tydligt att någon har krossat glaset och slängt in någonting som startade branden, säger Sultan. 


I spåren av rasism och islamofobi har attentat mot muslimer och moskéer ökat. Av Sveriges moskéer har 44,5 % hotats, och 66 % har utsatts för mordbrand eller annan skarelse. 


I genomsnitt sker en attack i månaden, uppger tidskiften Expo. Detta måste självklart sättas i samband med det ökade stödet för Sverigedemokraterna och bränderna mot asylboenden. 

Borås stad måste ta hoten på allvar. Det krävs att offentliga resurser läggs på att skydda människor från rasistisk terror.
Engagemanget mot rasism i Borås behöver nu trappas upp. Medvetenheten om vilken kamp som behövs måste höjas och antirasismen få tillbaka självförtroendet efter att ha knuffats tillbaka av den senaste tidens politiska beslut.

Rasistiskt våld mot invandrare, muslimer, antirasister och feminister måste bekämpas. Med massiv antirasistisk mobilisering kan mordbrännare och våldsverkare tryckas tillbaka. Samtidigt måste vi bygga ett alternativ.


Rättvisepartiet Socialisterna ser allvarligt på den våldsutveckling som sker. Vi uppmanar alla föreningar i lokalsamhället att engagera sig mot rasismen, att föra in kampen i fackföreningarna och att bli aktiva i sina bostadsområden.

Bästa sättet att göra detta i Borås är att gå med i Rättvisepartiet Socialisterna. 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.