RS stod för politiken på Norrbydagen 

2015-06-15

 
 Fredagen den 12:e juli hölls i Borås för första gången Norrbydagen, en lokal förortsfestival.

Kl. 13.00 samlades en stor del av stadsdelens invånare, mestadels barn och unga på den stora gräsytan och fotbollsplanen vid Dalbogatans början. Dagen bjöd på en mängd aktiviteter, bland annat livemusik, fotbollsturnering, sakbytartält, fika och helgrillat lamm.

Rättvisepartiet Socialisterna delade tält med Vänsterpartiet och Ship to Gaza. Även Socialdemokraterna fanns på plats men Rättvisepartiet Socialisterna var ensamma om att tillhandahålla politiskt material och prata om förortens framtid.

RS bokbord var välbesökt och folk köpte sammanlagt 16 Offensiv av de tre medlemmarna under den strålande solen, och när Norrbydagen avslutades framåt åttatiden var luften fortfarande ljum av sol, glädje och stolthet över stadsdelen.


24 Offensiv på Hässlefesten

2015-06-01

IMG_2649

I helgen hölls för 35:e året i rad Hässlefesten. Hässle Torg i Borås fylldes till bristningsgränsen av boråsare, främst boende på Hässleholmen, men även från andra delar av staden. Huvudarrangör var det kommunala AB Bostäder. Programmet bestod av artistuppträdanden, dansgrupper och ansiktsmålning, mat, fika och loppmarknad. Många var intresserade av Rättvisepartiet Socialisternas bokbord. 24 personer köpte lösnummer av vår veckotidning Offensiv, 14 började prenumerera på den och en person var intresserad av att bli medlem. 


Borås föräldrar i uppror

2015-05-30

  

Torsdagen den 28:e maj demonstrerade över 300 personer, mestadels elever och föräldrar men också lärare och annan skolpersonal mot nedskärningar inom skolan i Borås. 

Detta kan ses som en fortsättning på protesterna 2011, då politikerna påstod att nedskärningarna var något tillfälligt. Många upplever att måttet nu är rågat.

På några av de många plakat som tillverkats inför demonstrationen stod saker som ”Barnen är vår framtid!” och ”Ge barnen lust att läsa, lust att lära och möjlighet att lyckas!”
– Vem ska ta ansvar för de elevassistenter som dras in?, frågade föräldern Anders Hedendahl retorisk.
– Jag tror att det finns pengar till detta men det handlar om prioriteringar, fortsätter han. 

På den efterföljande frågestunden i kommunfullmäktige poängterades att ansvaret för försämrad skola inte bör läggas på rektorerna, som oftast gör sitt bästa med de knappa medel de fått till sitt förfogande. Det samma gäller lärare som gör allt de kan med de resurser det får. Istället riktas ilskan riktigt mot den styrande majoriteten och dess nedskärningspolitik som går stick i stäv med de vallöften som gavs ifjol. 

Rättvisepartiet Socialisterna pekar på att det är politikerna som bär ansvaret för de nedskärningar som sker och orsakar skolans kris. Om pengar saknas i kommunen så handlar det om att slå uppåt och inte nedåt, att kräva pengarna där de finns och kräva tillbaka pengarna från staten vars bidrag till kommuner och landsting är allt mindre.

Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre – både lärare, elevvårdande personal och annan personal. Alla elever har rätt till en bra skola och utbildning och stöd för att nå uppsatta mål. Nu måste protesterna gå vidare och växa i styrka genom att samla föräldrar, lärare och rektorer i en gemensam kamp för mer resurser.


Borås på kongressen

2015-05-26

FullSizeRender

Under Kristi Himmelfärdshelgen befann sig Rättvisepartiet Socialisterna Borås på rikskongress i Stockholm. Under ett par dagar dagar diskuterades situationen i Sverige, som präglas av ökade klyftor och politisk kris. Det diskuterades även om hur vi bäst bygger RS och de socialistiska styrkorna inför den kommande perioden. Världen i stort och klimathotet hade också sina givna punkter på dagordningen. 

Per-Åke Westerlund, ordförande för RS, inledde punkten om Sverige med att bland annat tala om det ekonomiska och sociala läget i Sverige. Han fastslog att Sverige har de mest skuldsatta medborgarna och samtidigt får militären 5 miljarder kronor mer varje år av den nya regeringen.

Han berörde även den politiska kris som råder, hur högerpartierna anpassar sig efter Sverigedemokraterna och hur Socialdemokraterna som, liksom på andra håll i Europa, tappar stöd. Samtidigt står Vänsterpartiet med ett inflytande som är marginellt.

Viktiga ämnen togs upp i diskussionen därefter, bland annat om de ökade skottlossningarna och våldet i Göteborg, om situationen inom hemtjänsten och med otrygga anställningar på arbetsmarknaden, om Nato och den ökade militariseringen i Sverige samt om kollektivtrafiken.

Det fastslogs att behovet av ett nytt kämpande arbetarparti är enormt och att RS tar kamp för att bygga det.

Per Olsson avslutade punkten med att konstatera hur Sverige idag är ett samhälle som slits isär, med bland annat 225 000 pensionärer som lever under fattigdomsgränsen. Samtidigt är kamputbrotten mot försämringarna och orättvisorna få. Facken har en viktig roll att spela, men har inte tagit sitt ansvar. Vänsteroppositionen inom facken består idag mestadels av enskilda personer.

Mötespunkten avslutades med att resolutionen Ökade klyftor och politisk kris – Svenska perspektiv 2015 antogs av kongressen.

Kongressen avslutades med den viktiga punkten om hur RS ska byggas och stärkas framöver samt hur vi bygger de kampanjer vi driver och deltar i.

– Idag har vi en situation i Sverige med kriser och klasskillnader som ökar, samtidigt som arbetarklassen saknar en verklig politisk röst. Det kommer vara ohållbart i längden, konstaterade Jonas Brännberg när han öppnade mötespunkten och ställde frågan:

– Hur kan vi bygga RS under det kommande året som ett steg på vägen mot ett nytt socialistiskt arbetarparti?

Jonas beskrev hur RS skiljer sig från andra partier. Många andra har anpassat och anpassar sig lätt till kapitalismen, medan det är RS socialistiska program och idéer som gör att vi fortfarande står starka politiskt.

I inledningen togs det även upp hur det i samhället idag generellt finns en låg tilltro till kampen, att de rörelser vi har sett och ser idag ofta är kortvariga, löst organiserade och ofta bygger på enskilda personer. Därför har det varit mer komplicerat att bygga ett socialistiskt alternativ under en period med låg grad av kamp och medvetenhet.

I diskussionen framkom det att trots en trögare period att bygga ett socialistiskt alternativ visar vi att det ändå går. Kristofer Lundberg berättade hur Göteborg hittills i år har fått 11 nya medlemmar, varav sju är kvinnor och åtta bor i styrkefästet Angered.

Kamrater gav i diskussionen även rapporter från kampanjer och bygget av RS i sina områden. Bland annat fick vi rapporter från Malmö och Haninge.

I denna mötespunkt hade vi även så kallade kommissioner, där kongressdeltagare fördelade sig i fyra grupper för att diskutera olika teman: Erfarenheter av lokala kampanjer, RS och bygget av en facklig vänster, ungdomars roll i kampen och tidningen Offensiv.

Som avslutande del i mötespunkten antogs resolutionen Så bygger vi RS 2015 av kongressen.


Första Maj i Göteborg

2015-05-03

 Efter upptakten i Borås avfirades dagen därpå  Socialistiskt Första Maj  traditionsenligt på Järntorget i Göteborg. Talade för Rättvisepartiet Socialisterna gjorde även denna dag Minela Mahmutovic, och dessutom Kristofer Lundberg. 

Minela fokuserade i sitt tal på Trygghet och välfärd, om situationen på arbets- och bostadsmarknaden, om kampen mot nedskärningar och privatiseringar.

Kristofer lyfte de internationella exemplen från den kurdiska revolutionen, till Syrizas vänsterseger i Grekland, masskampen i USA och globalt och hur detta måste kopplas samman med uppbygget av nya arbetarpartier och kämpande fackföreningar för socialistisk revolution.

En hälsning från Kobanê och Rojava lästes upp av Kurdiska arbetarpartiet och Karim Nouri från Irans Arbetarkommunistiska parti – Hekmatist höll apell.

Partiets tält och bokbord var välbesök av de hundratals personer som samlats och mest intresse visades för de marxistiska klassikerna av Leo Trotskij. Att det finns ett nyväckt intresse för trotskismen var tydligt.

Under dagen köptes 456 offensiv, 37 prenumerationer och 3 nya personer gick med i partiet vilket gjorde att veckan landade på nio nya medlemmar.

Medlemmar med fackliga förtroendeuppdrag demonstrerade sedan i LO:s förstamajtåg i Kommunals block med fokus på upprustad välfärd, fasta och trygga jobb.

I Hammarkullen organiserades sedan en Familjedag på kvällen med fokus på barn och unga. Musik, grill och hoppborg gjorde snabbt att Hammarparken fylldes och avslutade socialistiskt första maj.Inför Första maj i Borås

2015-04-30

  

På Valborgsmässoafton höll Rättvisepartiet Socialisterna ett torgmöte inför första maj i Borås. Konferencieren David Lindquist presenterade ordföranden i RS Göteborg Minela Mahmutovic som talare. Minela talade om bostadsbristen och otryggheten. 

Åhörare köpte politiskt material för 556 kr och tre personer tecknade prenumeration på veckotidningen Offensiv. 


Fortsatta plågor för familjen Salhei

2015-03-16
Nu har det gått mer än 40 dagar och fortfarande sitter Masoud i förvar hos Migrationsverket. 
Efter demonstrationen som hölls utanför förvaret gör en tid sedan har Migrationsverket meddelat Masoud att de har skickat ett brev till Italien för att undersöka vilka möjligheter detta land har att ta emot en familj bestående av barn, gravid fru och sjuk make. De har sagt klart och tydligt att de väntar på svar i två veckor. Nu har även en tredje vecka gått, men Masoud har ännu inte fått något besked från Migrationsverket. När han frågar vad som händer med honom så säger de att ”du får vänta, vi har mycket att göra”. När hans advokat kontaktar Migrationsverket säger de alltid samma sak – att den ansvarige är upptagen. När de skulle ge ett negativt svar tog det dem en halv dag att skicka den. Förklaringen till dröjsmålet  var måhända att  det krävdes fyra handläggares underskrifter.
Nu mår Masoud mycket dåligt psykiskt, hans dotter och hans gravida fru mår dåligt och ovisheten tär på hela familjen.
– Det känns att migraionsverket leker katt och råtta med oss tills vår ork tar slut, säger Massoud.
Minoo, som är aktiv i kampen för att stoppa utvisningen, vädjar om hjälp till alla läsare.
– Jag vädjar om hjälp!, utbrister hon. Hur kan vi visa att Migrationsverket bryter mot sina regler? Hur kan vi visa att de håller människor fängslade i ovisshet för att hitta ett sätt att skicka dem tillbaka?
Minoo menar att Migrationsverket med berått mod gör livet så svårt för flyktingar för att de själva ska ta initiativet till att lämna Sverige. På då vis, menar hon, tänker myndigheterna att de ska slippa att få sina händer nersölads med blod.
Rättvisepartiet Socialisterna ser att oavsett vilka motiv Migrationsverket har, så får beslutet följden att människors liv och hälsa offras. Det som händer Masoud just nu är ett exempel på resultatet av många års rasistisk politik från staten. Endast om arbetare och fattiga av alla  nationaliteter enas, trots försöken ovanifrån att splittra, kan en rättvis värld uppnås.
Den statliga rasismen dödar människor, och splittrar arbetarklass av olika ursprung. Detta försvårar gemensam kamp mot den gemensamma fienden – företagens behov av billig arbetskraft och önskan att minska utgifterna för att hjälpa människor i nöd.
Emedan vi fortfarande har gränser och nationalstater, kräver Rättvisepartiet Socialisterna som ett minimum att rätten till asyl återinförs i Sverige.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.