RS svarar Borås Tidning: Vi mindes de som gav sina liv i kampen mot fascism

2015-11-18

Rättvisepartiet Socialisterna har en stolt tradition av kamp mot nazism och fascism. Den 9 november arrangerade partiet en manifestation i Borås för att uppmärksamma minnet av Kristallnatten.

Läs hela inlägget här »


Boendemöte för trygghet på Hässleholmen

2015-11-18

  
Tisdag 3 november hölls ett boendemöte för de boende i arbetarförorten Hässleholmen i Borås. Runt 40 personer hade samlats enbart genom ”mun-mot-mun-metoden”. 

Mötet ägde rum eftersom det finns en oro i området efter den senaste tidens våldsamma hatbrott mot flyktingboenden, mot romer, mot en grundskola i Trollhättan, bombhotet mot en grundskola på Hässleholmen i Borås och inte minst brandbomben som slängdes in i en grundskola i ett annat av Borås arbetarområden (Sjöbo).
Inbjudna var också polisen samt partierna i kommunfullmäktige. Inget dessa partier hade hörsammat inbjudan. På plats fanns Rättvisepartiet Socialisterna och en boende som var medlem i Vänsterpartiet.
Innan mötet hann börja fick Offensiv en pratstund med Jasem, som arbetar med FC Ibra (en lokal fotbollsklubb som även gör ett förebyggande socialt arbete). Jasem förklarar syrligt att politikerna, särskilt Ida Legnemark från v (gruppledare i komunfullmäktige) bor i villadominerade Parkstaden, och varit duktig på att ge löften, men usel på att infria dem.
-Det här är vad som gör att ungdomarna tappar respekt för politikerna, säger han. Om man ger löften och struntar i att genomföra – då tappar folk förtroende.
När Offensiv frågar vad Jasem tycker behövs svarar han:
-Mod. Politikerna måste våga satsa! Våga satsa på fritidsgårdar. Våga satsa på mötesplatser för de äldre. Och de kan inte bryta sina löften om att satsa på skolan. Och det absolut viktigaste är lärare. Fler lärare, så att de orkar ta socialt ansvar. Och får eleverna att tycka om att komma till skolan!
Lena Westin, enhetschef på Medborgarkontoret och samordnare på det sociala projektet Vi-Hässleholmen, tar sig även hon tid att prata med Offensiv en stund före mötet. Hon är inte nöjd med den politiska gången.
-Nämndens beslut sker över huvudet på oss. Ida Legnemark vill saker. Hon kommer ut hit och lyssnar. Men politiker lever i en annan verklighet säger hon, och verkar vara inne på samma spår som Jasem.
-Har hon gjort något för Hässleholmen?
-Ja, hon sa ju att FC Ibra var bra. Det har hon gjort. I alla fall sa hon det i början. Men när medievindarna vände, och Borås Tidning började sin smutskastning, då vände hon kappan [det har varit skriverier om att ledande företrädare begått grova brott samtidigt med engagemanget i FC Ibra, Offensivs anm].
-På samma sätt som politikerna inte vet vad som händer på Hässleholmen, fortsätter hon, så har inte ungdomarna en susning om vad som händer på det politiska planet. Men vi har försökt arbeta med detta. Inför valet förra året bjöd vi in till en debatt mellan kommunfullmäktigepartiernas ungdomsförbund, och det blev faktiskt välbesökt. Och valdeltagandet ökar så smått.
När Offensiv avslutat sina intervjuer, och mötet satte igång, kom det snart att handla om de problem som rörde den allmänna situationen, och inte var direkt kopplade till den senaste tidens rasistiska attentat. Det fanns tre huvudsakliga uppfattningar. Den ena var att den organiserade kriminaliteten orsakade en känsla av otrygghet. En annan var att otryggheten kom av att Hässle Torg var ensligt och övergivet efter 20.00, då mataffär, pizzeria och frisersalong stängt för dagen. Ytterligare en mening som framkom var att otryggheten kom av Borås Tidnings förljugna sensationsjournalistik, som målade upp ett katastroftillstånd som de boende själva till sist började tro på själva.
En av mötesdeltagarna som hade mycket att säga var Badriya.
-Min son hann gå en dag i skolan. Sen kastade någon in en brandbomb. Det var hemskt i landet jag kommer ifrån – Somalia. Det är hemskt i Sverige också.
En annan mötesdeltagare förde fram åsikten att han ville ha mer polis i området, för att öka tryggheten. Badriya kontrade direkt:
-Vi vill inte ha fler poliser här! När man ser polisen blir man bara rädd – det gäller både mig och andra! Vi måste organisera vuxenvandringar istället!
Badriyas förslag fick gehör. Innan mötet avslutades hade man beslutat att börja vuxenvandra. En lista skickades runt, och folk skrev upp sig med namn och kontaktuppgifter för att kunna samordna.
Rättvisepartiet Socialisterna välkomnar initiativet med nattvandringar. Det var också glädjande att höra så många kloka att se den vilja och det engagemang som de boende uppvisade för sin ort. Tendensen hos de gamla vänsterpartierna att ge och bryta löften till arbetare och utsatta känner vi igen från hela landet. Det är därför mycket bra att folk tar saker i egna händer –ordnar sociala idrottsföreningar, mobiliserar till boendemöten, fixar egen läxhjälp och arrangerar vuxenvandringar. Det är också viktigt att dra lärdomar av detta. Att vi genom organisering i stadsdelen kan ta vara på varandra, analysera saker som händer, ifrågasätta etablerade politiker och samarbeta för gemensamma mål. Det krävs också en politisk organisering. För att kunna kämpa sammanhängande, och i en stabil organisation som binder ihop erfarenheter från olika tider och platser, behövs ett parti som Rättvisepartiet Socialisterna – ett parti som av princip aldrig kompromissar med arbetares och fattigas intressen, och som arbetar tillsammans med vanligt folk, utanför kommunfullmäktiges salar för att uppnå mål.

 


Weise berättar om hatbrotten

2015-11-18

Natt mellan torsdag 29:e och fredag 30:e oktober, utanför Kulturhuset i Borås: En utställning vandaliseras. Utställningen heter ”Starkare röst”, och utgörs av porträtt på människor av romsk härkomst. Vandaliseringen består av vit sprejfärg som täckt över personernas ögon och munnar, samt textat ett stort ”Z”.

 Inte lång tid därefter träffar Offensiv Marie-Louise Weise. Weise arbetar på Kulturkontoret i Borås stad och håller i många av Kulturhusets utomhusutställningar.

Vad var det som hände, egentligen?, inleder Offensiv samtalet.

– Det var för ungefär en vecka sedan som någon eller några med rasistiska motiv förstörde utställningen med bilder av fotografen Carlos Zaya.

– Jag blev alldeles kall i hela kroppen när jag såg hur, för jag tyckte att det var gjort på ett så otäckt sätt. Med vit färg hade de gjort dessa människor blinda och fått de att tystna. Dessutom hade man sprayat ett tydligt Z över en av bilderna, vilket är en tydlig koppling till hur nazisterna registrerade romer i koncentrationslägren under andra världskriget. Men också till vår egen registrering av romer. Både förr men också i nutid, i det s.k. Skåneregistret för två år sedan ungefär. Jag såg tydligt att det här var ett brott med rasistiskt motiv, ett hatbrott helt enkelt.

– Jag ringde Kommissionen mot antiziganism, och talade med Domino Kai som är ledamot där och även han sa att det här var ett tydligt antiziganistiskt brott. Brott som tyvärr är lågprioriterade. Det märkte jag själv när jag har pratat med polisen. Polisen hade ju rubricerat händelsen till endast ”åverkan”, vilket förvånade mig. Men jag kunde direkt höra deras okunnighet och då förstår man ju var problemet ligger. I okunskap. 

– Detta är ju också en attack på yttrandefriheten. Någon tar sig rätt att förstöra en utställning på det här sättet. En utställning som vänder sig till boråsarna. Vi har fem utställningar per år på den här platsen och det här är andra gången någon anser sig ha rätt att förstöra bilderna. Första utställningen var The Roma Journeys och fotografen hette Joakim Eskilsen. Tio bilder visade romer i fem olika Europeiska länder samt Indien. Den blev också vandaliserad. Någon hade vält skärmarna, sedan lyft de enorma stenblocken som höll fast skärmarna, och slängt dessa på bilderna. Man undrar liksom – vad är det för hat? Jag tycker att det är så… fruktansvärt. Så skrämmande. Vid det tillfället var jag tjänstledig. Jag hade jag en vikarie som anmälde detta. Inte heller då fick vi det till att vara ett hatbrott faktiskt och det är jag väldigt ledsen för. Men jag har tagit upp det som ett ytterligare argument, eftersom de andra utställningarna får stå orörda. Och tyvärr blev jag inte förvånad. Jag tänkte tanken: ”när kommer det att ske?”

– Utställningsperioden är till och med den 5 november, och om det händer igen – då trycker jag upp nya, säger Weise med eftertryck. Det är skattebetalarnas pengar. Men alla får vara med och betala. Dessa människor opererar ju inte i ett vakuum utan är ju faktiskt produkter av oroväckande tendenser i samhället.

– Det som känns bra nu är att polisen, efter att jag legat på, ändrade rubriceringen och ser detta lika allvarligt som vi. Polisen i Borås kommer också att utbildas i antiziganism. Så något bra har det ju resulterat i kan jag tycka. Men det är viktigt att reagera. Vilket jag gjorde och fick gehör. 

 Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv tycker att kunskap är oumbärligt och att språket kan vara ett sätt att medvetandegöra och synliggöra. Därför tror vi också att det är viktigt att utställningar som dessa finns. Vi fördömer sabotagen, som är ett led i en rasistisk våg av attentat för att tysta de röster som tillhör de drabbade och de drabbades allierade. Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv ser också vikten av att kämpa mot det sätt som samhället är konstruerat på. Det kapitalistiska samhället är beroende av exploatering av arbetskraft, förtryck och utpekande av syndabockar för sina egna misslyckanden. Rasistiska splittringsförsök leder bort fokus från det som skapar förutsättningar för en värld utan diskriminering och förtryck. Tidigare i historien har romerna levt i slaveri, i ordets bokstavliga bemärkelse. Romer utnyttjas idag ofta som billig arbetskraft. Det är när arbetare av all härkomst, såväl romsk som icke-romsk tvingas kämpa sida vid sida för bättre arbetsvillkor, högre löner och demokratiska fri- och rättigheter – det är då blir det tydligt för alla att vi egentligen har objektiva intressen som förenar oss. Intressen som förenar oss över konstruerade gränser som nation, ursprung, religion, genus, sexuell läggning och livsstil.

 

 

 

 


Attack mot RS under Kristallnatten i Borås

2015-11-09

  Den 9 november samlades 40 personer på Stora torg i Borås tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna för att uppmärksamma årsdagen av kristallnatten.

– Manifestationen angreps i slutet av att någon kastade en glasflaska, berättar arrangören David Lindqvist från RS Borås.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som organiserade manifestationen upprättade en polisanmälan och polisen tog flaskan i beslag.
Badriya Rooble talade på manifestationen om behovet av kamp mot rasism för att skapa trygghet mitt i den rädsla många upplever efter bränderna mot flyktingförläggningar.
– Att uppmärksamma Kristallnatten är inte bara av historisk karaktär utan högst aktuell idag när fascisterna växer i Europa och flyktingförläggningar brinner, konstaterade Amer Mohammed Ali, aktiv i Asylrörelsen.
Det var under den sista talaren Kristofer Lundberg RS Västsveriges ordförandes som någon kastade glasflaskan. 

Flaskan kom från ett av de höga hus som omger Stora Torget. Glasflaskan krossades mot marken precis bredvid en deltagare.
Manifestationens deltagare besvarade inte provokationen utan lät polisen ta hand om de misstänkta förövarna och anmälan om hatbrott och försök till grov misshandel upprättades.
– Händelsen i sig visar att kampen mot fascism är högst aktuell, säger David Lindquist.


Rasistattack mot romsk utställning 

2015-11-05

  

Bild med tillstånd av Marie-Louise Weise

Utomhusutställningen ”Starkare röst” som lyfter EU-migranternas röster av Carlos Zaya utanför Kulturhuset i Borås har vandaliserats. 
På den romska utställningen
har någon eller några målat bokstaven Z och målat över romers ögon och munnar. 

Att det inte handlar om något ”pojksträck” utan en ideologisk och rasistisk attack är tydligt.

Under förhintelsen i Auschwitz-Birkenau under under andra världskriget tatuerade nazisterna in bokstaven Z för zigenare, på romernas underarmar.

Små barn tatuerades på låret för att Z skulle bli tillräckligt synligt.
Förtryck och fördomarna mot romer har varit vardagen för befolkningen under hela dess 1000 åriga historia i Europa. Det var inte bara nazisterna som hade speciella ”zigenarlagar”. 

Diskriminering, förföljelse och mord har snarare varit regel än undantag.

Runt om i Europa, inte bara i Tyskland registrerades romer på särskilda listor och var tvungna att bära särskilda identitetshandlingar.

Det var just denna registrering som sedan möjliggjorde nazisternas snabba industriella folkmord.
Att polisen inte tar detta på allvar är allvarligt men inte förvånande.

Registrering och diskriminering av romer är något som än idag pågår inom den svenska poliskåren.

Det mest uppmärksammade är det romska registret som avslöjades inom polisen, det ledde sedan till en vidare debatt och fler klev fram och vittnade om attityden inom poliskåren.

Jeanette Larsson, tjänstledig från polisen för att föreläsa i värdegrundsfrågor avslöjade att ”Romer lades i särskilda lådor märkta ”Z” eller ”Zigenare” och att ”övriga misstänkta var sorterade efter födelsedatum”.   

Jeanette Larsson som arbetat som värdegrundsutbildare inom Skånepolisen har slagit larm om intolerans och fördomar i kåren vid upprepade tillfällen.
Rättvisepartiet Socialisterna som just nu mobiliserar inför partiet manifestation för att uppmärksamma Kristallnatten ser allvarligt på polisens nonchalans mot attacken mot utställningen i Borås och visar att kampen mot rasism och fascism inte hör till historien utan är högst aktuell idag.

Attacken mot utställningen om romer i Borås sker samtidigt som polisen river det romska lägret i Malmö, som Sverigedemokraterna driver en sin kampanj mot romer, Moderaterna driver på för tiggeriförbud och flyktingförläggningar och de som står upp mot rasism utsätts för brandattentat.
Det är inte svårt att dra paralleller till 30-talets Europa om vad som nu sker, socialisters lärdomar är att vi måste bjuda motstånd nu innan det är för sent.

Demonstrera 9 november 18.00 Stora torget – Rådhustrappan.


Brandattentat i Samdedlätt, Hammarkullen, mot RS-medlemmar 

2015-10-25

  

Inatt utsattes de boende i flera trappuppgångar i Sandeslätt, Hammarkullen i Göteborg för ett mycket allvarligt brandattentat. Sex trapphus, soprum och källare sattes i brand. Tre lägenheter, som samtliga bebos av medlemmar och sympatisörer till Rättvisepartiet Socialisterna utsattes för mordbrand när brinnande papper stoppade ned i brevinkasten. Lyckligtvis kom ingen till skada. Bränderna i lägenheterna kunde snabbt släckas. Övriga släckningsarbetet tog flera timmar.

Bränderna måste ses som ett politiskt attentat som kunde ha fått ödesdigra följder. I två av lägenheterna som fick brinnande papper i brevinkastet fanns barnfamiljer.


Det är ett attentat mot den lokala kampen i Hammarkullen, mot antirasismen och RS stöd till kurdernas kamp. De som utsattes för mordbrand är alla välkända socialister och lokala aktivister. I en av lägenheterna bor Kristofer Lundberg, ordförande i RS Västsverige.
RS-medlemmarna är med i den Lokala Hyresgästföreningens (LH) styrelse. Kristofer Lundberg är också ordförande i Hyresgästföreningen Angered. Även trappuppgångar där andra LH-medlemmar bor sattes i brand.

Rättvisepartiet Socialisterna har en lång tradition av kamp i Hammarkullen – för upprustning på de boendes villkor, ett levande föreningsliv och mot våld, kriminalitet och droger. Partiet och dess medlemmar ha spelar en tongivande roll i kampen mot nazism och rasism i Göteborg.

Partiet, och inte minst Kristofer Lundberg, är välkänd för sitt omfattande stödarbete till den kurdiska befrielsekampen. De senaste året har partiet varit med och organiserat flera demonstrationer mot såväl IS terrorkrig som den turkiska regimens krigspolitik.

Det är inte första gången som Rättvisepartiet Socialisterna och dess medlemmar attackerats i Göteborg. Men mordbranden är det hittills allvarligaste.
Vem eller vilka som står bakom brandattentaten på Sandeslätt är inte känt. Men angreppen i natt måste ses mot en hämndaktion från motståndare mot partiets och de lokala föreningarnas kamp och verksamhet. Syftet var att skrämma, splittra och tysta. Inte bara RS, utan alla socialister, antirasister och hyresgästkämpar. 

RS kommer att svara mordbränderna och brandattackerna med en upptrappad kampanj för ökad säkerhet och trygghet i området samt fortsatt enighet i kampen för upprustade bostäder och mot nationellt förtryck och rasistisk splittring.
Redan under söndagen genomförs extra möten för de boende.

För mer information, kontakta rs.boras@socialisterna.org, eller 0703964783. 


Stort intresse för Offensiv i Borås

2015-09-26

Under fredag och lördag sista helgen i september hölls traditionsenligt den årliga höstmarknaden i Borås. Stora Torget och omgivande gator fylldes av marknadsstånd med försäljning av kläder, leksaker, mat och godis m.m. 
Nytt för i
år var Rättvisepartiet Socialisterna – på plats med politiskt material. 
Vår socialistiska politik fick ett varmt mottagande. Flera hundra personer skrev på protestlistorna för att riva Fort Europas flyktingmurar, försvara asylrätten och bekämpa SD-rasismen. 30 Offensiv köptes och 15 personer tecknade prenumeration. 

Det stora intresset för RS provocerade Sverigedemokraterna som försökte störa, hota och skrämma RS medlem. Effekten av detta blev ökat intresse och stöd för RS. Namnlistorna fylldes i snabbare takt, folk lämnade större ekonomiska bidrag till kampen mot rasism – totalt 1300 kronor – och några torgbesökare steg fram och försvarade Rättvisepartiet Socialisterna mot SD:s hotfulla uppträdande.
September har varit bästa månaden på länge med totalt 215 Offensiv som köpts i Borås. Detta bådar gott inför framtiden, och inför etablerandet av en ny partiförening i Borås.
RS Borås


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.