Ny masskamp utmanar i Iran

2019-11-19

Den globala upprorsvågen har nått Iran med protester i över 100 städer. De styrandes manöverutrymme är ytterst begränsat och repressionen har ökat hatet mot den korrupta makteliten som skor sig på de fattiga massornas bekostnad. Läs hela inlägget här »


Bygg solidariteten med kurdernas kamp mot Turkiets krig

2019-10-16

Världen runt har solidaritetsdemonstrationer avlöst varandra och fler kommer att äga rum även till helgen (Foto: Natalia Medina).

USA:s plötsliga tillbakadragande från nordöstra Syrien har i ett slag ställt de syriskkurdiska styrkorna i YPG (Folkets skyddsgrupp) och deras nära allierade i SDF (Syriens demokratiska styrkor) i kriget mot IS utan skydd av USA:s flyg mot Erdoğans flygbombningar och en övermäktig turkisk invasion i nordöstra Syrien. Läs hela inlägget här »


Systemförändring – inte klimatförändring!

2019-09-25

15 000 i Bryssel där vår sektion hade en energisk och stark närvaro (Foto: CWI).

Den globala klimatstrejken den 20 september har beskrivits som den största miljöprotesten någonsin. Över fyra miljoner elever, föräldrar och arbetare deltog världen över. Det var 2 500 aktioner i 150 länder på världens sju kontinenter, inklusive Antarktis!

150 000 deltog i Melbourne. CWI Australien ropar talkörer.

Australien demonstrerade över 330 000 med krav på omedelbar handling gällande klimatfrågan. Många reste frågan om systemförändring. I Melbourne var strejken åtminstone 150 000 personer stark och stannade det centrala affärsdistriktet i flera timmar. 

Protesterna i Australien var de största sedan de som organiserades mot Irakkriget 2003. Detta är ett tecken på den enorma ilska och frustration som vanligt folk känner, samtidigt som prokapitalistiska regeringar världen över fortsätter att inte agera.

Kamraterna i Tyskland, där 1,4 miljoner deltog, hade ett fantastiskt ingripande – materialet tog nästan helt slut!

I Tyskland blev protesterna lika stora som de var i hela världen de två föregående gångerna i våras med hela 1,4 miljoner som intog gatorna.

I USA tog sig hundratusentals ut i hela landet för klimatet – bara i New York uppskattas omkring 250 000 ha deltagit. I Seattle talade Socialist Alternatives (CWI:s sympatisörer USA) fullmäktigeledamot Kshama Sawant om en socialistisk Green New Deal och om kampen mot det enorma företaget Amazon.

I Aten slöt omkring 1 000 upp. Vi är starkt involverade i olika kampanjer mot miljöförstörande bolag och gruvor i landet.

Tiotusentals slöt upp i Storbritannien, Belgien, Irland, Brasilien, Frankrike, Sverige med flera länder; tusentals i Tjeckien, Grekland, och Polen; hundratals i Israel/Palestina, Ryssland och Nigeria, och i en uppsjö andra länder ägde strejker och protester rum.

I alla dessa länder ingrep och deltog CWI, där vi förde fram att det behövs ett socialistiskt program för klimatet – systemförändring, inte klimatförändring!

I Israel/Palestina deltog ungefär 1 000. Intresset för vår sektions material var stort.

Medan rörelsen har en enorm potential, måste vi notera att enbart protester, även de som miljontals deltar i, inte kommer att vara nog för att få regeringar att agera. Exempelvis demonstrerade miljontals mot Irakkriget, men det kriget startades i alla fall.

Vi måste expandera protesterna med målet att slå mot de stora utsläpparnas och deras representanters ömma punkt – profiterna.

Det är arbetare och fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringar. Men det är också arbetarklassen som har makten att ändra samhället. 

Medan många såg till att ta ledigt från jobbet för att kunna delta i protesterna hade det kunnat få en så mycket större påverkan om det hade varit grundligt organiserat via fackföreningarna. 

Om både studenter och arbetare lade ner sitt arbete kombinerat med stora protester skulle det få hela ekonomin att stanna av. Detta är vad vi behöver i fortsättningen. Att forma demokratiska kommittéer på skolor, universitet och arbetsplatser för att organisera och koordinera sådana aktioner är vägen framåt för att åstadkomma det.

Hundratals i Moskva, då de förpassades långt från centrum. CWI Ryssland på bild.

FN:s klimattoppmöten må ge en läpparnas bekännelse till vår rörelse, men alla överenskommelser de når kommer att vara tandlösa, precis som de som slöts i Paris 2015. Det föreslagna målet på nollutsläpp till 2050 är för lite, för sent.

Och precis som med Parisavtalet är strategierna som föreslås för att nå dessa mål baserade på samma logik som det profitdrivna system som orsakade den ekologiska katastrof vi nu står inför.

Det enda sättet för oss att avvärja en ytterligare katastrof, och att reparera skadan som redan har gjorts, är om vanligt folk tar makten i sina egna händer. Vi kan varken lita på storföretagens profitörer eller de partier som representerar dem att agera i våra intressen.

Tusentals slöt upp i polska Krakow.

Utöver att få med oss fackföreningarna är aktioner, som blockader mot företag med insatser i den fossila bränsleindustrin, ett viktigt nästa steg. Hela rörelsen borde nu stödja den blockad som planeras på den internationella gruv- och resurskonferensen (IMARC) i Melbourne den 29-31 oktober.

Konferensen kommer att föra samman de ”globala gruvledarna, policyskapare, investerare och varuinköpare” från hela världen. De ska använda evenemanget för att diskutera hur de kan maximera sina profiter.

Att störa den konferensen skulle skicka ett budskap om att vi inte är beredda att acceptera ”business as usual” från de klimatförstörande fossila bränsleindustrierna. 

Liknande aktioner måste hållas i alla världens länder mot olika bolag med starka kapitalintressen i den fossila bränsleindustrin och andra smutsiga marknader. 

Facket NIPSA deltog i Belfast där vi har medlemmar.

Snarare än att förlita oss på den kapitalistiska ”fria” marknaden behöver vi en hållbar plan för produktion som demokratiskt kan använda världens resurser för att möta majoritetens behov. Med en sådan plan kan vi få bort alla vinstmotiv och rikta resurserna till investeringar i förnybara energier, högkvalitativ och gratis kollektivtrafik, samt ekovänliga prisvärda bostäder åt alla. 

Genom att stryka de miljarder i subventioner som betalas ut till fossila bränsleindustrier skulle vi istället kunna utveckla miljövänliga teknologier och material. Vi skulle kunna garantera att alla har rätten till bra jobb på fackliga löner och ett liv fritt från fattigdom. 

Det skapas mer än tillräckligt med rikedomar för att detta ska kunna ske, men just nu kontrolleras det av en girig, rik elit – världens kapitalistklass.

Vi måste kämpa för ett system som tar makten och rikedomarna av dessa klimatförstörare. Vi måste organisera ekonomin så att de stora gruvbolagen, energibolagen och bankerna är offentligt ägda och demokratiskt kontrollerade.

Med andra ord behöver vi ett demokratiskt socialistiskt samhälle som sätter människor och miljön först!

av Meredith Jacka, Socialist Party (CWI Australien) // Artikel i Offensiv


”Är stormarnas storm på väg?”

2019-08-30

Enligt investmentbanken Morgan Stanley innebär de nya strafftullarna om de införs att världsekonomin kastas ned i en ny recession ”inom sex till nio månader” (Foto: Alan Miles / Flickr CC).

Strax innan ledarna för de stora kapitalistiska länderna (G7) möttes i franska Biarritz aviserade Trump att USA i två steg höjer strafftullarna på importen från Kina. De tullar som redan har införts, som omfattar kinesiska varor till ett värde av 250 miljarder dollar, höjs från 25 till 30 procent och de nya strafftullarna som börjar införas den 1 september höjs från 10 procent till 15 procent (1 dollar = 9,66 kr).
Läs hela inlägget här »

HBTQ+-kampen vid ett vägskäl

2019-06-27

Årets Prideevenemang pågår för fullt, i så även i Borås. Stödet för HBTQ+-personers rättigheter ökar, men bland den politiska eliten tornar mörka moln upp sig. Fortfarande finns allvarlig juridisk diskriminering att kämpa emot, men hotet från extremhöger, ökade klyftor och nedskärningar är ännu allvarligare.

Skandalen i EU-valet kring KD-kandidaten Lars Adaktussons abortmotstånd (röstade mot abort 22 gånger) är ingen slump. Den reaktionära högern med en unken famljesyn och motstånd mot HBTQ+-rättigheter har stärkt sin ställning i flera partier.

Symptomatiskt att stödet för RFLS:s åsikter fallit bland Socialdemokraternas och Moderaternas riksdagskandidater 2018 jämfört med 2014, och att det fortsätter att ligga på mycket låg nivå bland Kristdemokrater och Sverigedemokrater.

Ändå har vissa jurididska framsteg tagit under den senaste mandatperioden. Till exempel:

– Numera ingår könsidentitet och könsuttryck i lagen om hets mot folkgrupp och i brottsbalkens straffskärpningsparagraf.

– Sexuell läggning och könsidentitet ingår i kravet om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

– Ensamstående kvinnor har numera möjlighet till assisterad befruktning inom svensk sjukvård (även om köerna ofta är långa).

– Samma regler gäller vid fastställande av föräldraskap efter assisterad befruktning utomlands för samkönade par som för olikkönade par.

– Det är numera tillåtet med så kallad embryodonation (varken ägg eller spermie har biologisk koppling till föräldrarna) vid assisterad befruktning.

Förändringarna går dock alldeles för sakta, till exempel skulle det behövas stora förändringar i reglerna kring föräldraskap och juridiskt kön.

Rättvisepartiet Socialisterna stöder HBTQ+-rörelsens krav på att ändring av juridiskt kön ska vara en ren administrativ process, att ändring av juridiskt kön och ingrepp i könsorganen ska vara möjligt innan 18 års ålder, att det ska införas ett tredje juridisk kön samt att personnummer ska vara könsneutrala, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledmaot för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå.

Även andra, kan tyckas rent administrativa förändringar, dröjer. Ett sådant exempel är att ändra ”faderskapspresumtion” till en könsneutral ”föräldraskapspresumtion” – det vill säga att par som ingått äktenskap eller registrerat partnerskap automatisk ska bli föräldrar till parets barn. Idag gäller detta bara hetersexuella par. Det går inte heller för en spermadonator inom sjukhusvården av bekräfta faderskap, eller för en kvinna i ett lesbiskt förhållande att befräfta föräldraskap efter en privat insemination. En annan viktig fråga är att säkerställa intersexuella barns rättigheter att slippa kosmetiska eller social kirurgiska ingrepp utan deras samtycke.

– Det här är viktiga förändringar som vi måste fortsätta kämpa för, tillsammans med att utreda hur det ska bli möjlig fler vårdnadshavare än två och hur fler ska få rätt till föräldraförsäkring. Framgång är på intet sätt säkert. Extremhögern har flyttat fram sina positioner och det har haft en inverkan på hela det politiska etablissemanget. HBTQ+-rörelsen kan bara lita till sin egen styrka, och söka stöd och solidaritet från andra sociala rörelser, säger Jonas Brännberg.

– Det finns många uppenbara kopplingar mellan HBTQ+-kampen och till exempel antirasismen och asylkampen. En annan viktig fråga nu är att fullt ut delta i protesterna mot stora nedskärningarna i vården, skolornas elevhälsa osv, som om de blir verklighet kommer att slå hårt mot HBTQ+-personer. Utan resurser och med ökande klyftor blir juridiska rättigheter inget annat än ord på ett papper. Det blir allt mer uppenbart att det behövs en socialistiskt kamp mot det kapitalistiska systemet som ekonomiskt,politiskt och socialt förhindrar en total frigörelse från HBTQ+-förtrycket, säger Jonas Brännberg.

RS/Offensiv står för:
• Låt hbtq+-flyktingar stanna. Hbtq+-boende i väntan på permanenta uppehållstillstånd.

• Massiv upprustning av vården och skolan: inga köer till könsbekräftande vård, psykiatri eller elevhälsa.

• Inför tredje juridiskt kön, könsneutrala personnummer och könsneutral föräldralag.

• Möjlighet till fler juridiska föräldrar än två. Utökad föräldraförsäkring.

• Kvinnors och hbtq-personers rätt till sina kroppar. Bort med sexistiska domare.

• Protestera mot rasism, sexism och homofobi var än den dyker upp – förtryck får aldrig normaliseras.

• Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trygga jobb, bra arbetsmiljö och demokratiska arbetsplatser. För kämpande fackföreningar.

• Stora satsningar på kvinno-, trans- och mansjourer samt annan vård för utsatta.

• Gemensam kamp mot homo- och transfobi och alla former av förtryck. Välfärd, bostad och arbete åt alla. Låt banker och storföretag betala.


Borås manifesterade för klimatet

2019-05-24

Smilla Åkerström var en av talarna. Bild: Offensiv (arkiv).

Som en del i Fridays for futures andra världsomspännande strejkdag den 24 maj deltog cirka 100 personer  i Klimatomställning Borås demonstration – en blandning av elever från högstadiet och gymnasiet, studenter, pensionärer och andra vuxna. Läs hela inlägget här »


”Helt feltänkt att skära ner på vården”

2019-05-16

Timo Söderlund med sin hund.

Timo Söderlund är patient på SÄS i Borås, medlem i Socialdemokraterna, och arrangören av vårdmanifestationen på Första maj i Borås. Offensiv får en pratstund med honom på caféet i huvudentrén på SÄS Borås. 

Läs hela inlägget här »