Stort intresse för Offensiv i Borås

2015-09-26

Under fredag och lördag sista helgen i september hölls traditionsenligt den årliga höstmarknaden i Borås. Stora Torget och omgivande gator fylldes av marknadsstånd med försäljning av kläder, leksaker, mat och godis m.m. 
Nytt för i
år var Rättvisepartiet Socialisterna – på plats med politiskt material. 
Vår socialistiska politik fick ett varmt mottagande. Flera hundra personer skrev på protestlistorna för att riva Fort Europas flyktingmurar, försvara asylrätten och bekämpa SD-rasismen. 30 Offensiv köptes och 15 personer tecknade prenumeration. 

Det stora intresset för RS provocerade Sverigedemokraterna som försökte störa, hota och skrämma RS medlem. Effekten av detta blev ökat intresse och stöd för RS. Namnlistorna fylldes i snabbare takt, folk lämnade större ekonomiska bidrag till kampen mot rasism – totalt 1300 kronor – och några torgbesökare steg fram och försvarade Rättvisepartiet Socialisterna mot SD:s hotfulla uppträdande.
September har varit bästa månaden på länge med totalt 215 Offensiv som köpts i Borås. Detta bådar gott inför framtiden, och inför etablerandet av en ny partiförening i Borås.
RS Borås


Borås möttes av uddlöst kommunfullmäktige

2015-09-20

20150919_124201 20150919_123507

Lördagen 19:e september hölls en manifestation i Borås under namnet ”Refugees Welcome”.

Bilder på flyktingkatastrofens offer har fött solidaritet med flyktingar och en rörelse har vaknat till liv bland bredare skikt av befolkningen.
De etablerade partierna känner av opinionen och trots att de själva står som ansvariga för den omänskliga flyktingpolitik som förs vill de nu rida på vågen av solidaritet.

Runt 500 personer hade samlats på P.A. Halls terrass i Borås.
Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Ida Legnemark fanns bland talarna:
”Idag samlas vi för att kärlek och medmänsklighet är starkare än hat och främlingsfientlighet. Vi säger välkomna till Borås, välkomna att bygga framtiden med oss” sa hon i sitt tal.
Hon fortsatte med att läsa dikten ”En broder mer” av Stig Dagerman.
Det är en kort dikt som handlar om att man visserligen aldrig kan förändra världen, men att det i alla fall går att hjälpa enskilda individer.
Detta är talande för det sätt på vilket vänsterns toppskikt ser på hur dagens problem ska lösas. Inte genom gemensam kamp, utan genom individuella uppoffringar.

Uppoffringar har vi sett mycket av på sistone, och det är glädjande att se hur stark känslan av samhörighet och viljan att hjälpa till är. Dessa gemensamma krafter skulle kunna uträtta stordåd på en ny nivå.
Men demonstrationen misslyckades totalt med att ge någon vägvisning om vad som krävs för förändring. Ingen uppmaning om engagemang eller organisering, inget om vad vi bör göra nu.
Bakom arrangemanget stod Borås politiska etablissemang som medvetet höll såväl Rättvisepartiet Socialisterna som Asylrörelsen utanför.
Detta innebar att de som drabbas av den rasistiska flyktingpolitiken och de som dagligen kämpar för rätten till asyl skulle vara passiva åskådare och breda plats åt de som bär ansvaret.

Rättvisepartiet Socialisterna som var den största organiserade kraft på plats förde fram att vi tillsammans måste bygga en rörelse som långsiktigt kämpar för att riva Fort Europas murar – för politikerna bygger i skrivande stund nya.

Att det finns ett sug efter politiska svar kunde tydligt ses i att 145 personer köpte Offensiv under demonstrationen och att de politiska diskussionerna handlade om mer än flyktingpolitiken.

RS avslöjade att trots deras vackra ord om allas lika värde så har tvångsutvisningarna fortsatt.
En massrörelse krävs för rätten till asyl.
Det behövs kamp underifrån för att sätta press på politikerna att avskaffa Dublinförordningen.
Det behövs en envis kamp mot rasismen och mot att flyktingar beskylls för politikernas försämringar av välfärden.

RS Borås

Röster från demonstrationen

En av de personer utan organisationstillhörighet som letat sig till P.A. Halls terrass i lördags var Adam, 30. Offensiv fick en intervju med honom just när manifestationen avslutats och folk började röra sig ner mot centrum.

Vad tycker du om manifestationen? 
– Jag är besviken. Det provocerar mig när partiernas enas om en sån minsta gemensam nämnare som att ”vi ska vara snälla och respektfulla mot de som väl kommer hit”, när det egentligen behöver göras så himla, himla mycket mer.

Vad tycker du behöver göras?
– Förutom att t.ex. höja andelen kvotflyktingar och naturligtvis ta emot de som kommer hit,  ge dem asyl – så handlar det om att vi måste skapa säkra flyktvägar.

Hur skapas säkra flyktvägar?
– Vi måste riva upp Dublinförordningen, transportörsavtalet, fysiska barriärer som exempelvis de i Ungern vi måste ge absolut asylrätt om man kommer från vissa områden. Politikerna måste riva upp sina beslut om utvisningarna och vi själva måste aktivt ta strid mot dem. Asylprocessen är inhuman och måste förkortas. Den måste bli rättssäker och human!

Hur kan man åstadkomma detta?
– Satsa resurser på det och göra asylprocessen rättsäker med tanke på hur godtyckligt det verkar vara.  Inte minst för t.ex. hbtq-flyktingarska få stanna.

Något annat du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?
– Jag gillar inte att många av partiernas s.k. antirasism baseras på vilken nytta flyktingarna gör. De pratar om att vi föder färre och färre barn, så att vi måste ha invandring för att trygga våra pensioner. Att vi behöver arbetskraft, att många som kommer hit är välutbildade läkare och driftiga entreprenörer osv. Jag tycker att man är inne på en farlig väg när man börjar mäta människovärde i lönsamhet.


Refugees Welcome-dagen i Göteborg

2015-09-13

Lördag 12 september var Rättvisepartiet Socialisterna Borås i Göteborg och marscherade med Asylrörelsen för säkra flyktvägar, flyktingamnesti, mot Schengenavtalet, för att riva Fort Europa – mot Stockholmsprogrammet och Dublinförordningen. Svidande kritik riktades mot det politiska etablissemanget, som under år och dagar bistått i skapandet av den humanitära kris som tvingar människor på flykt. 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


Var ska Borås studenter bo?

2015-09-10

 I Borås råder, som i alla Sveriges universitets- och högskolestäder, brist på bostäder för studenter. Många sover på soffor, i husvagnar, tält eller hyr soffplatser. Somliga övernattar i Missionskyrkan. 

  


Pernilla Jansson är en av de studenter som flyttat till Borås för att läsa på Högskolan. Hon ställer välvilligt upp på en intervju, trots att hon är överhopad med plugg.

 

Omedelbart när hon kom till Borås fick hon känna på den bostadsbrist som präglar hela landet, och som i hög utsträckning drabbar studenter. Inom loppet av ett år blev hon tvungen att flytta tre gånger. Medelpriset för en studentlägenhet för en ensam student i Borås är 4500 kr/mån. Och om en, som Pernilla har barn och sambo, krävs det förstås större lösningar. Just nu bor hon i en lägenhet på Norrmalm, som hon hyr i andra hand för 7300 kr/mån.

 

Hon är inte ensam i sin situation. 8000 personer studerar heltid på Högskolan i Borås. Men det finns bara 1000 studentlägenheter.

-Det är fruktansvärt illa, beskriver hon läget. 4500 kr/mån är mer än vad de flesta klarar av. Hon är också kritisk ur ett samhällsekonomiskt perspektiv till hur bostadsfrågan hanteras av politiker.

– Detta bidrar ju till att vi inte kan börja studera, som samhället vill att vi ska göra! Vi kan ju inte plugga om vi inte har någonstans att bo! 

Avsaknad av ordnad bostadssituation leder självfallet till en livssituation fylld av stress, vilket kan leda till psykisk och fysisk ohälsa samt försämra studieresultaten. 

P.g.a. bristen på billiga lägenheter i allmänhet, och på studentbostäder i synnerhet, sover många på Borås Camping, i tält, husvagn samt på vänners soffor och i Missionskyrkan. I sin utsatta situation känner Pernilla stark solidaritet med de som flyr för sina liv, från krig och förtryck i Mellanöstern och andra delar av världen till Sverige.
– Kommunen borde öppna upp stängda vandrarhem och hus i hela Sjuhärad [områdena runt de sju tätorterna i Borås omnejd], så att vi kan ta emot fler flyktingar. Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv ser ingen motsättning mellan bostäder för flyktingar och bostäder för studenter. Pengar finns i överflöd, bl.a. hos ägarna av de stora byggbolagen. Deras vinster skulle kunna användas till nya, bra, klimatsmarta och billiga bostäder istället för till aktieutdelningar, bonusar, fallskärmsavtal och spekulation på börsmarknaden.

 

Det behov som studenter, arbetare och andra lågavlönade har av billiga bostäder måste tillgodoses. Det behövs ett omfattande program för nya bostäder. De bostäder som finns måste rustas upp. Och allting måste ske på ett klimatsmart sätt. Eftersom det är lönsammare att bygga och sälja dyra bostadsrätter än billiga och bra hyresrätter måste byggbolagen förstatligas. Hyresvärdar som lever på att ta ockerhyror och samtidigt missköta sina fastigheter, måste omedelbart tas i tvångsförvaltning.  Allmännyttan, som i praktiken är avskaffad, måste upprättas igen. Bostad skall vara en rättighet, inte en handelsvara.


Läkare i Borås säger upp sig i protest

2015-07-09

IMG_0257

På Borås offentliga vårdcentraler säger 4,5 barnläkare upp sig. Anledningarna är ohållbar arbetssituation och att de bakbinds i sin strävan att vårda patienter. 

Politiker beslöt 2011 att en sammanslagning av fem öppenvårdsmottagningar för barn och unga, samt Barn- och ungdomsmottagningen på Borås sjukhus, skulle ersättas  av en enda mottagning. Skenes, Ulricehamns, Alingsås och Lerums Barn- och ungdomsmottagningar skulle slås ihop med den i Borås. År 2012 verkställdes beslutet av Socialdemokraterna i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Redan då varnade vårdarbetare (t.ex. läkare Ruben Brunegård) för konsekvenser. Christina Brandt (M)  är ordförande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Men hon har inte en aning om vad som pågår i personalens arbetsmiljö.

-Jag har inte hört något om detta tidigare, säger hon.

Den politiska ledningen borde nog ha lyssnat på personalen. Det blev så som de varnade för, och nu känner de alltså att de inte orkar jobba kvar. När Västra Götalandsregionen nu anlitar 4,5 hyrläkare istället för de 4,5 som inte orkar jobba kvar, blir det till ett pris som skulle ha räckt till 18 st. fast anställda läkare. Här kan man prata om slöseri med allas våra pengar. Om det politiska etablissemanget fortsätter med sitt vanliga sätt att hantera situationer av denna typ, väntas ytterligare besparingar och nedskärningar.

Dessutom kommer det att kosta i vårdkvalitet. Att få träffa en och samma läkare vid återkommande besök är viktigt för alla kategorier av patienter. För barn och ungdomar går det inte nog att understryka nödvändigheten av detta. Här är även centraliseringen av barn- och ungdomsvården ett stort problem.

-Vi vill vara nära för att kunna se hela barnet och vi tror att det arbetssättet gagnar barnen bäst, säger Peter Ahlgren, primärvårdschef i Gbg. I behandlingen av barn och ungdomar är det ännu viktigare än annars att arbeta upp en kontinuitet, att lära känna barnet och förstå omgivningen det lever i. Detta blir svårare när lokala läkarstationer av besparingsskäl stängs ner eller slås ihop. När behandlingen dessutom sker av olika stafettläkare blir saken ännu värre.

Hanne Jensen är s-ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon sitter nu och försvarar den politik som de traditionellt borgerliga politikerna drev igenom för fyra år sedan.

– Nya saker tar tid, svarar hon när hon får frågan om varför hon försvarar detta system; ett system som fått digra konsekvenser för alla vanliga människor som på något sätt berörs. Dessa vanliga människor – vårdarbetare, patienter och anhöriga –  kan slå in på den väg som inletts genom att läkarna kollektivt sagt upp sig själva. Denna protestaktion behöver utvidgas till en sammanhängande kamp som involverar även övrig vårdpersonal, anhöriga och de patienter som har åldern inne och orkar. Eftersom krisen på Viskans barn- och ungdomsmedicinska mottagning är gemensam med den generella vårdkris som råder i Sverige kan väldigt många grupper tjäna på att gå samman och kämpa för att de resurser som finns hos banker och storföretag används till folkets gemensamma bästa – en upprustad vårdapparat. Den förra Alliansregeringen gav stora skattesänkningar till rika och storföretag. Det är pengar som har tagits från vår välfärd. Att ta tillbaka dessa miljarder skulle vara ett steg i en omställning mot ett rättvist samhälle.


Vårdcentral i fokus under Sommartorsdag

2015-07-09

IMG_3020

Sommartorsdagen 2 juli var RS Borås som vanligt ett rött inslag på Stora Torget. Under flera timmar, som slutade med en spelning av Hasse Andersson, sålde fyra medlemmar tidningen Offensiv och hade diskussioner med intresserade torgbesökare. Framförallt ville de flesta prata om de senaste händelserna på vårdcentralen Viskan, där i princip hela läkarstaben sagt upp sig själva i en protestaktion. Eftersom läkare tvingas arbeta efter LEAN/New Public Management upplever de att de inte kan ge adekvat vård, samt själva belastas tungt med administrativt pappersarbete.


Till försvar av mötesplatser

2015-07-09

Kampen för Somaliska föreningens lokal i Hammarkullen, nordöstra Göteborg, går vidare med nya protester. Den 1 juli, på Somalias nationaldag, hölls den tredje demonstrationen för samlingslokalen. RS Borås var på plats för att hjälpa till i kampen.

 

-Ett slag mot er är ett slag mot oss alla, tyckte David från Borås. Demonstranter samlades och välkomnades av Somaliska föreningens ordförande Abdi Yuusuf. Att politiker i Angered och stadsdelens högre tjänstemän är pressade kan ses i deras lögner till media inför protesten. I media påstods det att det inte behövs några protester, eftersom föreningen ska ha fått en ny lokal.

-Detta är inte sant. Vad föreningen erbjudits är att nyttja klassrum på Hammarkulleskolan efter skoltid, men det är inte samma sak som att ha en föreningslokal. En samlingsplats är mer än fyra och tak, säger Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som också talade på demonstrationen.

– I föreningslokalen har vi TV med nyheter från hemlandet, café och pingisrum. Det går inte att ersätta med ett klassrum i en skola, säger Abdi Yuusuf.

Kampen för Somaliska föreningens rätt till en lokal har ett brett stöd i Hammarkullen och har fördjupats i ett nära samband mellan RS och föreningen. Kampen för föreningslokalen och för att skapa trygghet i Hammarkullen går vidare.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.