Skolbiblioteken behöver satsning

Skolbiblioteket på Bäckängsgymnasiet i Borås.

Skolbiblioteken har en viktig funktion. De bidrar till att eleverna kan nå sina mål i lärandet, och dessutom ökar de medie- informationskunnigheten samt förmågan till kritisk granskning. Men på många håll är de väldigt eftersatta, inte minst i Borås.

Tidigare i år meddelades att de två största gymnasieskolorna i Borås, Bäckäng och Sven Erikson, drabbats av stora nedskärningar. Det handlar om neddragningar på många saker som t ex läromedel, skolmat och bibliotek. Bäckängs bibliotek och Sven Eriksons bibliotek får nöja sig med en tjänst vardera.

Alla nedskärningar är problematiska, och biblioteksnedskärningar är något mycket allvarligt. Bemanning på bibliotek är nämligen väldigt viktigt. Skolbibliotekariernas yrkesskicklighet och specifika pedagogiska kompetens är någonting som är lika viktigt som materialen i biblioteksrummet. Skollagen säger att alla elever i grund och gymnasieskolan skall ha tillgång till skolbibliotek. I läroplanen har det förtydligats att skolbibliotek ska användas som en del i undervisningen. Om skolbibliotekariens pedagogiska kompetens och hur den kan och bör införlivas i undervisningen.

Ett nytt förslag till nationell biblioteksstrategi lades fram till regeringen i mars. Den första punkten i förslag om reformer gällde just stärkta skolbibliotek. Bl a genom större resurser till e-medier för skolbibliotek och ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor. Detta baserar sig på forskning. Forskningen visar på att skolbiblioteksverksamhet bidrar till att eleverna når målen och ökar sin medie- och informationskunninghet liksom förmågan till kritisk granskning. Och för att det här ska uppfyllas krävs att skolbiblioteket är bemannat med tillräckligt mycket personal. Elevernas förmåga att förstå en forskningsprocess, källkritik, och etiskt användande av information är avhängigt att biblioteket är bemannat. Men lagen är diffust skriven. Det finns möjlighet att tolka den som om det räcker med att ha ett annat bibliotek i närheten.

Skolverket har sett över skolbibliotekets funktion och hur skolbibliotekariers kompetens används, och där har tydliga brister framkommit. Bl a märks att rektorer och lärare i hög utsträckning är ovetandes om skolbibliotekens betydelse och skolbibliotekariers kompetenser. Med detta i åtanke är neddragningen på bibliotekarier i Borås ett stort steg tillbaka gällande skolbibliotekets roll som pedagogisk resurs.

Bäckäng och Sven Erikson är två medelstora gymnasieskolor. Att ha mindre än två bibliotekarier på någon av dessa innebär att det inte kan utföra det jobb som behövs för att eleverna ska få tillgång till kunskap demokratiskt.

Skolbibliotekariers arbetsuppgifter består både i att bemanna och vara en resurs inom själva biblioteket, och utanför biblioteket t ex i klassrumsundervisning. Att bara ha en enda skolbibliotekarie skulle då betyda att biblioteket står obemannat, vilket går stick i stäv med vad som behövs.

Det går inte att säga att man satsar på skolbibliotek utan att satsa på skolbibliotekarier. I och med att tillgången på information ständigt växer, blir det allt svårare att hitta vederhäftig information,  och i sådant sammanhang blir det mer viktigt inte mindre med utbildade skolbibliotekarier som ur ett pedagogiskt perspektiv kan bidra med sin specialistkompetens och interagera med skolans lärare och annan personal.

Neddragningar på det offentliga av detta slag drabbar inte bara direkt, utan har också långtgående effekter på framtida generationers förmåga att kunna ta del av information, kritiskt granska den och använda i syfte att påverka sin omvärld och framtid.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger därför nej till nedskärningar på skolbibliotekarier. Vi uppmanar till protester, och de borde ske i tätt samarbete mellan elever, lärare, skolbibliotekarier och övrig bibliotekspersonal i kommunen!

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: