Mordhotad och förföljd i Trumps USA söker asyl i Sverige

2018-11-02

Danni Askini flydde mordförsök, hot och förföljelse, och måste få asyl.

Den kända transaktivisten Danni Askini flydde från USA till Sverige efter 100-tals hot och ett mordförsök. Nu hotas hon med fängelse om hon återvänder.

Läs hela inlägget här »

Annons

Antinazism på Borås Pride

2018-07-02
Pride-parad

Pride-tåget i år var massivt och högljutt. Foto: Sari Hevosaho.

Pride-dagarna i Borås 2018 präglades av ett större allvar än tidigare år. Evenemanget har mognat, och känslan är att andelen seriösa inslag har ökat. En stor förtjänst hos Borås Pride är att det inte behövs något inträde vare sig till själva festivalområdet eller något av de kringliggande evenemangen. Detta ökar tillgängligheten och sänker tröskeln för nyfikna, och är en viktig anledning till att arrangemanget vuxit och blivit så folkligt.

Läs hela inlägget här »


Borås Pride för tredje året i rad

2018-06-28

Den 28-30 juni hålls Borås Pride för tredje året i rad. Läs hela inlägget här »


Tusentals i stolt tåg genom Borås

2017-06-22

Borås Pride 2017

Foto: Sari Hevosaho

Borås Pride den 15-17 juni erbjöd många aktiviteter; föreläsningar, utställningar, diskussioner med mera. Även om företag och myndigheter fanns med, så utmärktes programmet av ideella krafter och initiativ från engagerade. För politiken stod RS, även om andra partier var där.

 

Många besökare valde att besöka Rättvisepartiet Socialisternas (RS) tält, som låg mitt i solen, långt ifrån de etablerade partiernas rad – en slående symbolik. Samtidigt som dessa partier försöker sola sig i glansen under förespeglingen av att vara ”toleranta”, står de, med undantag för (V), för den utvisningspolitik som drabbar hbtq-flyktingar.
I 72 länder är homosexualitet ett brott, och straffas i flera av dessa med fängelse, tortyr och döden. Trots detta utvisas hbtq-personer dit, vilket stod i fokus för RS. Listor med krav på att hbtq-flyktingar ska få asyl fylldes, och många köpte Offensiv samt bidrog ekonomiskt till kampen för att stoppa utvisningarna.

RS ordnade även en tipsrunda. Frågorna handlade om transpersoners kamp för upprättelse, förtrycket av homosexuella i Tjetjenien, hbtq-kampens stora landvinningar i och med den 100-årsjubilerande ryska revolutionen med mera.
Offensiv passade även på att besöka två programpunkter. Dels fotoutställningen ”Paragraph 157”, om de homosexuella i nazi-Tysklands koncentrationsläger, dels ett gruppsamtal med titeln ”Sociala rörelser – starkare tillsammans?”. Samtalsledare var Kennet Öhlund, tidigare journalist och sedan några år aktivist med tonvikt på klimatfrågor. Bland deltagarna märktes Saga Becker, skådespelare och allkonstnär.

David Lindquist från RS argumenterade för att politiska rörelser och kollektiv kamp är vad som leder till seger. Som exempel tog han ryska revolutionens landvinningar för hbtq-personer, Stonewallupproret 1969 och transaktivisters långa kamp mot tvångssteriliseringar. Becker däremot tog upp vikten av kunskap, och hävdade att det gällde att få makthavare att inse folkets behov.

Sista dagen tågade en parad med flera tusen deltagare. RS:s block gick stolt genom staden med en banderoll som uppmanade till hbtq-kamp. Genom megafon uppmärksammade vi de tusentals åskådarna på tvångsutvisningarna av hbtq-flyktingar, och manade till kamp och enighet i hbtq-rörelsen. Vänsterpartiet reste  krav på kärlek. RFSL Newcomers och Refugees Welcome gick i tystnad, med respekt för de som hotas när de talar, och valde således att inte nyttja den rätt som de önskar att andra hade.


Borås Pride 2017 – tåga med Socialisterna! 

2017-06-11


Tåga med Rättvisepartiet Socialisterna i Borås Pride-parad 2017!

Paraden avgår 18.00 från gatan mellan Clas Ohlson och Storknallen. Varför du ska gå i Rättvisepartiet Socialisternas block: För att visa att du tar kampen för HBTQ-rättighet på allvar. Vi bekämpar det fascistiska våldet mot HBTQ-personer. Vi reser kraven på att regeringspartiernas utvisningspolitik av HBTQ-flyktingar stoppas. Vi ser vikten av gräsrotskamp. 
https://www.facebook.com/events/406173633097681/?ti=icl


Intervju på RFSL – HBTQ-utbildningen hotas när politikerna söndrar och härskar

2016-12-14

therese-och-teddi

På bilderna: Therese Sebastian Jacobzon Och Teddi Gelander.

Tisdag 6 december 2016 togs i Utbildningsnämnden beslut om att avsluta HBTQ-utbildningen inom vuxenutbildningen och att sluta föra könsuppdelad statistik (som är ett nödvändigt hjälpmedel för jämställdhetsanalys).

 

Alliansen och SD säger att de vill ge dessa pengar till lärarlöner. Till saken hör att lärarna i Borås är bland de lägst betalda lärarna i landet. Samtidigt har pressen på lärarna ökat. På Fjärdingskolan (en skola i arbetarförorten Hässleholmen), sade nyss lärarna upp sig i protest mot den orimliga arbetsbördan och den dåliga lönen. För Offensiv är det orimligt att ställa två utsatta grupper emot varandra, som Alliansen och SD nu går tillsammans för att göra. Det är ett klassiskt exempel på den gamla taktiken ”söndra och härska”.

 

Lärarna är underbetalda, underbemannade och många befinner sig på gränsen till utmattning, och detta är p.g.a. politiska beslut. Politikernas nedskärningsiver, tillsammans med kommunaliseringen och den förvärrade segregation som skapats av skolvalet, skördar nu vad den sått: Lärarna orkar inte mer, och det är bra att de säger ifrån. Men att höja lönerna för vissa lärare är inte nog. Lönelyft måste gälla alla lärare, och det måste kombineras med en satsning på mer pengar till även andra viktiga delar av skolan som elevhälsa, nyanställningar, HBTQ-utbildning av personal och elever m.m.

 

Offensiv besöker RFSL:s lokaler i Borås, och får en intervju med medlemmarna Therese Jacbzon och Teddi Gelander. Teddi är vice ordförande i RFSL Borås och jobbar inom vård/omsorg, och är nominerad till Kommunals styrelse i Borås. Therese är verksamhetsledare på RFSL Borås.

 

Kan du förklara hur en utbildning går till?

— En HBTQ-utbildning, säger Therese, riktar sig till skolor, arbetsplatser och organisationer som vill utöka sin kunskap för att bli bättre i sitt bemötande, både inåt och utåt. Vi berättar om bakgrunden till heteronormen och vad den har för effekter idag. Utanförskap, ojämlikhet, psykisk ohälsa och självmord. Och så ger vi väldigt konkreta tips på hur de kan arbeta själva, hur en kan tänka, hur en kan engagera sig, vad syskonskap och gemenskap är för HBTQ+personer. Även om en inte är en HBTQ+person själv, genererar detta effekt till ens anhöriga, jobb skola, sådana saker. När vi går ut i skolor så är det en utbildning som är utformad efter hur mottagliga åttondeklassare, niondeklassare respektive gymnasieungdomar är. Kommer vi ut till olika arbetsplatser utformar vi vår utbildning efter behovet. Så är vi på sjukhus så utformar vi efter hur de kommer i kontakt med HBTQ-personer. Pratar vi med t.ex. butikspersonal kan det handla om provrummen och att inte dra förutfattade meningar om vem som köper smink. Väldigt mycket för att så ett frö till egen reflektion över hur mycket en faktiskt kränker, hur mycket en sätter HBTQ-personer i utanförskap i normsamhället.

 

Vad har ni fått för resultat?

— Bra resultat!, svarar Therese genast. De flesta vill ju ha fler utbildningar, många hör av sig till oss igen, ger positiv återkoppling och önskemål om fler besök. Utbildningen ger folk civilkurage och mod att säga ifrån. Så det ger ju bra resultat, och det är ju därför det är så ledsamt att det tydligen inte ses som en viktig sak.

 

— Arbetsgivare vill ju också ha bra och fungerande arbetsplatser. De vill att folk ska trivas, påpekar Teddi.

 

Angående HBTQ-kampen generellt säger Therese:

— Visst behöver mer hända för att HBTQ-peroner. Och mer kommer hända. Fast det är inte någonting som händer av sig självt. Det vart ju inte kvinnlig rösträtt förrän det vart hårda fajter och demonstrationer. Det var ju misshandel, folk blev av med jobb osv.

 

— Absolut, säger Teddi, demonstrationer och kamp, det är ju sånt som fått genomslagskraft genom tiderna. Idag är det så svårt att få med sig människor. Alla litar på att någon annan för kampen. Det är inte så många som engagerar sig längre, förutom punktvis, som exempelvis när det gällde Borås Pride. Alla har ju ett ansvar för vad som sker. Jag är även aktiv i Kommunal, Jag är nominerad till styrelsen i Borås faktiskt! Jag tar upp mycket HBTQ i facket, och fått gehör också.

 

Vad har ni för kommentar till det som stått i Borås Tidning om att Alliansen och SD:s beslut att lägga ner HBTQ-utbildningen inom vuxenutbildningen?

— Vi vill ju ha all fakta, svarar Teddi. Jag kan inte lägga in mina egna politiska värderingar i det, så känner jag. För oss handlar det bara om att ta hänsyn till HBTQ-perspektivet. Inte hur det påverkar någon politisk grupp.

Vi diskuterar lite grand om vad som möjligen kan ligga bakom beslutet.

Teddi är fortsatt väldigt försiktig, och säger att hon varken vill eller kan svara på det.

Therese uttalar sig i alla fall rent principiellt:

— Jag tror att många idag vill skapa slitning mellan olika grupper. Det är ju det typiska med att sätta utsatta grupper mot varandra. De vill utnyttja ett läge där folk bryr sig mycket om en viss grupp, som just nu lärarna.

 

— Det är en väldigt konstig post att ta pengar från, säger Teddi. För det är ju som om vi säger att vi ska ta ifrån äldreomsorgen och ge till skolan. Det ska ju vara olika budgetar.

 

— Ja, det blir ju jättefel, instämmer Therese. Och det finns ju HBTQ-personer i alla grupper, även inom lärarkåren. Och här sätter en då också en grupp emot en annan genom att det är norm mot icke-norm.  Och det är ju som det är sagt– vi har ju HBTQ-personer och deras anhöriga i lärarkåren också!

 

Självmordsfrekvensen bland transpersoner är skrämmande, fortsätter hon. Och nedskärningar på HBTQ-utbildning kommer att kosta samhället jättemycket i form av sjukskrivningar, sjukhusvistelser, anhöriga lider osv. Och när du väl kommer till psyk, då blir du direkt könad och placerad i rum därefter. Det är ju också en fråga om att det inte läggs pengar på att utbilda vårdpersonal i HBTQ-kompetens.

 

Har ni i RFSL börjat planera någon typ av arbete mot beslutet?

— Det har pratats om en debattartikel i Borås Tidning, men det här är så nytt att ingenting är bestämt ännu, avslutar Therese. Men det borde, ska och måste finnas en HBTQ-policy! Eller att den ska finnas under jämställdhetspolicyn som finns i Borås stad!

 

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv menar att kampen mot heteronormen och kampen för rättvisa lärarlöner inte bara kan gå hand i hand, utan måste gå hand i hand. Inte bara är det att föredra att både lärare och HBTQ-communityt får vad de behöver. Det är nämligen så att om olika utsatta grupper vänder sig mot varandra, blir de individuellt svagare och får på så vis svårare att hävda sin rätt vid nästa nedskärning. För det är ju så, som sagts många gånger tidigare – det finns ingen ”sista nedskärning”.

 

RS/Offensiv kräver:

  • Bättre arbetsvillkor och högre lön för lärarna
  • Utvidgad, inte krympt, HBTQ-utbildning
  • Enighet mellan utsatta grupper – gemensam kamp av lärare och HBTQ-community!
  • Ta pengarna där de finns – låt bankerna och storföretagen betala
  • Mobilisera till försvar av HBTQ-utbildningen!

 

 


Borås Pride: Kärlek och uppror

2016-07-05


Under vecka 26 ägde Borås första Pride-festival rum. Temat var ”Bryt dig fri från normer”, och hela staden präglades under veckan av kulturyttringar, mötesplatser och diskussioner kring detta tema.

Rättvisepartiet Socialisterna var på plats i parken med tält och bokbord. Våra två flygblad om massakern i Orlando samt ett som uppmanade till kamp för att låta HBTQ-flyktingar stanna – inledde många givande diskussioner.

 
Ett fåtal privata näringsidkare samt de flesta etablerade politiska partierna fanns med på ett hörn under parkdagarna. Betoningen låg på kulturyttringar med queer-perspektiv, idéella organisationer och aktiviteter med syfte att ge HBTQIA-personer* utrymme och trygga mötesplatser samt att synliggöra gruppen för en bredare folkmassa – både med glädjeämnen och med ett lite mörkare perspektiv på vardagen.

 
Bredden av aktörer och nivån på medvetenheten hos vissa försäkrade att det inte glömdes bort att människor lider och avlider på grund av det förtryck som finns mot personer utanför heteronormen.

 
Att Pride-parken låg i stadsparken, som utgör en naturlig gångväg mellan olika delar av staden, gjorde personer som normalt sett inte vågade eller tänkte tanken att besöka en Pride-festival ändå möttes av mängder med positiv energi kring HBTQIA. Bland annat träffade Offensiv en boråsare i 80-årsåldern, som levt hela sitt vuxna liv garderoben. Ett liv med fru och barn och en bror som gick ut och ”knackade bög”. Och samtidigt ett liv med en pojkvän som han älskade djupt.

 
I lördagens Pride-tåg, som enligt uppgift utgjordes av 3.000 personer, märktes tydligt en antirasistisk stämning. Borås ungdomsråd satte igång att ropa ”Inga rasister på våra gator – fyll dem istället med bögar och flator!”, och fick genast gehör från andra delar av tåget, och framförallt från de delar där röda fanor vajade. Att rörelsen ser att kampen för HBTQ-personers rättigheter går hand i hand med kampen mot rasism är glädjande, och gav ett passande avslut till en Pride-vecka som präglats av medvetenhet, glädje och stolthet.

Att det fanns ett sug efter politiska svar på HBTQIA-frågor märktes inte minst på att Rättvisepartiet Socialisternas tält lockade många till diskussion. Helt klart var folk intresserade av även annat än strikt normkritik. Vår namninsamling till försvar av HBTQ-flyktingar undertecknades av 281 personer. 30 av dessa personer köpte vår tidning Offensiv och åtta tecknade prenumerationer. 17 personer köpte pamfletten ”Upp till HBT-kamp”, och till vår kampfond samlades 2 789 kr in.
 
Den avslutande festen kom igång, och inte långt därefter kunde Oscar Undevall Larsson, ordförande i RFSL Borås, meddela att det med allra största sannolikhet blir att det blir ett Borås Pride även nästa år.
 
För den som ser behovet av att ta kampen i vardagen; vänta inte till nästa års Pride – gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!

 

Fakta:

*HBTQIA står för Homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer, intersexuella och asexuella


RS snart på Borås Pride!

2016-06-20


På Borås Pride-festival den 30 juni till den 2 juli – som blir den första någonsin – kommer vi, Rättvisepartiet Socialisterna, att finnas på plats i parken. Kom till vårt tält – inspireras och inspirera till kamp för HBTQ-personer på flykt! Skriv på våra protestlistor mot de inskränkningar i asylrätten som drabbar HBTQ-personer extra hårt. Vad kan vi lära av historien, vad är det som händer idag, hur fortsätter vi? Ta del av vårt material om kampen för HBTQ-personers rättigheter, och hur denna kamp hänger ihop med kampen mot rasism och för en upprustad välfärd!


”Det handlar om rätten att få vara den man är”

2012-05-31

Kom till Göteborg och delta i kampen för HBT-flyktingar under HBTQ-festivalen

Någon sa en gång ”Jag vill tro på att man blir kär i en person och inte i ett kön”. Jag minns inte vem personen var, men frågan handlade om hon föredrog män eller kvinnor. För att på något sätt kanske definiera henne i hennes artisteri, placera henne i ett fack och sen låta henne ligga där. Läs hela inlägget här »


Bakslag för HBT-rättigheter

2012-02-09

Den 16 november röstade de styrande i St. Petersburg för ett förslag om att offentliga handlingar som ”propagerar för sodomi, lesbianism, bisexualism, transgenderism och pedofili” ska straffas med böter på upp till 50 000 rubel, cirka 10 000 svenska kronor. Läs hela inlägget här »