Mot Trump och Irans diktatur

2020-01-15

Den militära uppladdningen i Mellanöstern fortsätter och Trump har aviserat än hårdare sanktioner mot Iran (Foto: GovernmentZA & Gage Skidmore / Flickr CC).

Hotet om ett fullskaligt krig i Mellanöstern har tvingat både Trumpadministrationen och regimen i Iran att åtminstone tillfälligt vänta med att genomföra nya krigshandlingar. Men den militära uppladdningen i Mellanöstern fortsätter och Trump har aviserat än hårdare sanktioner mot Iran.

I det spända militariserade läget är risken ständigt överhängande för tragedier, som nedskjutningen av det ukrainska planet som ändade 176 oskyldigas liv. Planet misstogs för ett ”fientligt mål”, liksom 1988 när ett amerikanskt stridsflyg i Irak-Irankrigets slutskede enligt egen utsago av misstag avfyrade missiler mot ett iranskt passagerplan över Hormuzsundet och dödade 290 personer. 

Trumpadministrationen och den iranska regimen förenas i att de är under stark press, räds massorna, hyser förakt för människoliv och är oberäkneliga, vilket kan resultera i nya militära aktioner runt om i Mellanöstern och sätter respektive allierade på krigsfot. 

Vita huset har som mål att få till stånd en regimförändring i Iran, att upprätta en marionettregim som samtidigt kan tjäna Washington och hålla massorna nere i likhet med de diktaturer som utgör USA:s allierade i Mellanöstern.

Trumps stöd till protesterna i Iran är bara propaganda. Mer än något annat fruktar USA en revolutionär utveckling i Iran, vilket skulle ge impulser till massuppror långt utanför landets gränser. 

Modiga studenter som under de senaste dagarna har demonstrerat i Iran har i uttalanden skarpt kritiserat såväl den inhemska regimens lögner och förtryck som USA-imperialismens krigspolitik. 

Att protesterna har fortsatt i Irak och Libanon sätter hinder i vägen för de korrupta regimernas, de sekteristiska politikernas och milisernas försök att dra fördel av det spända läget och gå till våldsam offensiv mot massrörelserna. 

Efter Trumps lönnmord antog demonstranterna på Tahrirtorget i Bagdad ett uttalande där man kritiserade drönarattacken för att vara i strid mot internationell rätt och ett angrepp mot Iraks suveränitet, samtidigt som man uppmanade till nya protester. Man upprepade sitt motstånd mot USA:s och Irans inblandning samt varje försök att göra Irak till ett slagfält för ett ”proxy-krig”. 

Den svenska regeringen har ställt sig bakom Trumps politik och inte ens vågat höja rösten mot USA:s lönnmord i Bagdad samt gjort klart att den svenska truppstyrkan blir kvar i Irak. USA och dess allierade i Mellanöstern är beväpnade med krigsmaterial från Sverige. 

Regeringens skandalösa hållning bidrar till den farliga militära uppladdningen och äventyrar oskyldigas liv.

RS/Offensiv säger:

• Inget svenskt stöd till Trumps krigspolitik. Dra tillbaka alla utländska trupper, inklusive den svenska styrkan i Irak, från Mellanöstern. Asyl till de som flyr undan krig och terror.

• Delta i bygget av ett massivt antikrigsmotstånd på gator och torg, arbetsplatser och skolor. 

• Stöd de folkliga upproren i Mellanöstern. Allt stöd till arbetarkampen och bygget av en massrörelse i Iran som kan störta förtryckarregimen.

• För en frivillig demokratisk socialistisk federation i Mellanöstern som garanterar alla folks frihet och rätt till nationellt självbestämmande.

• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld. För en socialistisk värld.

Annons

Bygg solidariteten med kurdernas kamp mot Turkiets krig

2019-10-16

Världen runt har solidaritetsdemonstrationer avlöst varandra och fler kommer att äga rum även till helgen (Foto: Natalia Medina).

USA:s plötsliga tillbakadragande från nordöstra Syrien har i ett slag ställt de syriskkurdiska styrkorna i YPG (Folkets skyddsgrupp) och deras nära allierade i SDF (Syriens demokratiska styrkor) i kriget mot IS utan skydd av USA:s flyg mot Erdoğans flygbombningar och en övermäktig turkisk invasion i nordöstra Syrien. Läs hela inlägget här »


Lyckat möte mot Aurora17

2017-08-29

Håller tal på Brygghuset

David Lindquist talar. Fotograf: Sari Hevosaho

 

Nato och USA kommer att genomföra militärövningar på svensk mark i september. Detta är en del av den svenska militära upptrappningen och närmandet till Nato. Samtidigt mobiliserar nätverket Stoppa militärövningen Aurora för fullt för att demonstrera mot militärövningen. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ska självklart demonstrera mot Aurora i Göteborg den 16 september. Tisdagen den 29 augusti anordnade Nätverket Nej Till Nato Sjuhärad, NTNS (i vilket RS Borås ingår) ett öppet möte.

Läs hela inlägget här »


Fredsmarsch mot Aurora

2017-05-15

nato ut ur sverige

 

Söndagen den 14:e mars hölls en fredsmarsch Göteborg. Bakgrunden är Aurora, då sex Nato-länder kommer öva krig i Sverige. Att Nato anordnar övningar i Sverige beror på att vi ingått et s.k. värdlandsavtal. Skälen till att protestera mot Aurora är att det bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön samt ökar risken för väpnade konflikter mellan olika stater, och att det innebär ytterligare ett närmande till ett svenskt Nato-medlemskap. Arrangerade fredsmarschen gjorde ett nätverk som framförallt består av privatpersoner med engagemang i fredsfrågor.

Under samlingen på Linnéplatsen inför marschen framfördes musik av Jan Hammarlund, ”Jazzmusiker för fred” och Göteborgs feministiska kör. Cirka 100 personer deltog sedan i marschen, som gick till Esperantoplatsen. Framförallt var det äldre människor. Väl framme där hölls tal av Harriet Johansson Otterloo, fredsaktivist. Hennes tal fokuserade på kvinnornas roll i proteströrelser genom historien.

Offensiv ställde två korta frågor till tre av deltagarna.
1. Varför demonstrerar du idag?

  1. Vad behöver göras efter denna demonstration?

Ulla: 

ulla från aurora-demon
– Jag demonstrera här idag mot att vi förmodligen kommer att hamna i Nato. Vi kommer satt få se en massa soldater här i Göteborg, och i skärgården. Tyvärr ser det inte ut att vara så många deltagare här som jag hade hoppats.

– Bra fråga. Vi behöver ställa upp i fler demonstrationer. Försöka få andra människor att gå med i kampen. En gång i tiden organiserade vi på arbetsplatserna, vi kanske måste tillbaka dit.

Anette:

annette från aurora-demon
– Nato ska inte vara här. Vi är inte med i Nato. De ska inte ha några övningar i Sverige.
– Det gäller ju att organisationer och partier verkligen uppmärksammar detta. Det krävs en gemensam organisering.

Linn:

linn från aurora-demon
– För att jag inte vill ha krig i det här landet, helt enkelt. Att vi dras in i något krig. Det ses nog som en provokation av Ryssland. Detta är ett klart närmande till Nato.
– Det är väldigt viktigt att informera. Många andra unga människor som jag vet inte vad som händer, och vad det innebär med detta närmande. Det är väldigt tyst om detta, trots att detta är en väldigt stor grej.

 

Text: Erik Johansson
Bilder: Sari Hevosaho

 

 

 


Terror i Stockholm 

2017-04-08


 (foto: OpenStreetMap contributors, AlexTref871)Den stulna lastbilen körde en lång sträcka på gågatan i full fart innan den kraschade in i Åhlénshuset.

Vi fördömer med största möjliga kraft det fruktansvärda förmodade terrordådet på Drottninggatan i Stockholm på fredagen. Fyra personer dödades och 15 skadades. Vi sörjer med alla som drabbats.

I Stockholm följdes chock och oro snabbt av stark solidaritet till alla som strandats i city, med erbjudanden om bäddar, mat och biltransporter. Det är viktigt för att gå vidare med detta och motarbeta den rädsla och splittring som är målet med denna typ av attacker.
Det är när detta skrivs (lördag morgon) ännu för tidigt att dra alla slutsatser. Den senaste informationen är att polisen gripit en misstänkt för vad som rubriceras som ett misstänkt terrordåd. Han misstänks för att ha kört lastbilen.

Likheterna är stora med attacken i Berlin i december, där också en lastbil kapades, och i London i mars, liksom i Nice i Frankrike den 14 juli. I dessa fall rörde det sig om ensamma förövare av terror.

För dådet i Stockholm har ännu ingen tagit på sig ansvaret. Det är inte heller särskilt mycket känt om den misstänkte förarens bakgrund och eventuella kopplingar till organisationer.
Rättvisepartiet Socialisterna fördömer terrordåd och attacker. Socialister och marxister har alltid varit motståndare till individuell terrorism. Terroristerna säger sig angripa makthavare, men dåd som detta drabbar med full kraft vanligt folk på väg från jobbet, turister och unga människor på stan. Drottninggatan måste valts som landets kanske folktätaste gågata.

Dåd som detta är totalt reaktionära i kampen mot imperialismens krigspolitik gentemot Mellanöstern. Istället riskerar det att leda till öka repression, med undantagslagar. Efter terrordåden i Frankrike användes undantagslagarna mot både klimatprotester och fackliga demonstrationer. SVT:s korrespondent i Bryssel har påpekat hur terrordåden i Belgien lett till ökad polisnärvaro, exempelvis kontroller av personer som inte ser “belgiska” ut. Ökad repression och rasism är också målet med terrorn för terrororganisationer och annan extremhöger.

I Sverige har chockdoktrinen mot flyktingar sedan 2015 skapat ökat rasistiskt våld och en högre profil från dessa grupper. Nazister sitter just nu gripna för bombdåd i Göteborg, vilket också borde klassas som terrorhandlingar.

Det finns samtidigt en stark och på senaste tiden växande solidaritet. Det behövs att alla gräsrots-, vänster- och fackliga organisationer samlas och står upp mot hotet från rasisters hat som kommer att följa detta dåd. Vi uppmanar till kamp mot terror, krig och rasism. Den kraft i Frankrike och Belgien som har kunnat bryta den negativa spiralen av mer repression, mer rasism, mer krig och mer terror är när arbetarklassen varit ute i aktiv klasskamp för jobb, löner, trygga villkor och mer välfärd. Det finns en stark solidaritetskänsla och antirasism bland stora delar av befolkningen i Sverige och om den omsätts till aktivitet finns det stor chans att vända utvecklingen.
Terrordåd har drabbat flera städer i Europa, men de allra största attackerna har skett i Irak och andra länder i Mellanöstern, liksom i Afghanistan, Pakistan och flera länder i Afrika. Den här sortens dåd är den vardag flyktingar flyr och söker skydd från och det är också de som riskerar att drabbas hårdast av ökad rasism.

De största terrorgrupperna är högerextrema, som Islamiska Staten och talibanerna som vuxit fram som ett resultat av USA:s krig i Irak respektive Afghanistan. Talibanerna uppstod ursprungligen med understöd av USA, Saudiarabien och regimen i Pakistan under kriget i Afghanistan för över 30 år sen.

Att kämpa mot terrorism handlar om att kämpa mot krig. Då ingår kamp mot den svenska vapenexporten och banden till Nato, till exempel deltagandet i Afghanistan och Mali.

Krigshandlingar och terrorism hör också ihop med den nyliberala högerpolitik som bedrivits globalt de senaste decennierna.

Rättvisepartiet Socialisterna tar fasta på den solidaritet som också visades under gårdagen och kommer fortsätta kampen för ett socialistiskt samhälle grundat på rättvisa, gemenskap och fred.
Av: Rättvisepartiet Socialisterna, lördag morgon 8 april


IS värvar i Borås

2015-02-25

IMG_1946-0


Polisen ska få använda tårgas

2012-01-29

Polisen ges nu möjlighet att sätta in tårgas mot strejker, demonstrationer och protester som oundvikligen kommer blossa upp mot krisens effekter. Läs hela inlägget här »


Terroristen och SD

2011-08-05

Terroristen Anders Behring Breiviks bombdåd och massaker har mötts av en våg av sorg, ilska och avsky, med stora manifestationer mot det högerextrema våldet runt om i Norge. Solidaritet och antirasism har gett ett mäktigt svar till rasisternas inbillade stöd från den ”tysta majoriteten”. Läs hela inlägget här »


Högerdebattörer vill dölja terroristens politiska grunder

2011-08-02

Rättvisepartiet Socialisterna, 29 juli: Att de fruktansvärda terrordåden i Norge utfördes av en kristen konservativ högerextremist lämnar inte högertyckarna någon ro. Johan Lundberg från tidskriften Axess – känd för sin tilltagande islamofobi – påstår till och med att Anders Behring Breiviks ”kritiska udd riktas mot liberalism och kapitalism”.  Läs hela inlägget här »


Sverigedemokraternas Ekeroth bjöd in en av terroristens utpekade mentorer

2011-08-02

Rättvisepartiet Socialisterna 28 juli: Sverigedemokraterna bjöd 2009 in den engelske högerextremisten Alan Lake till en konferens mot ”islamisering”. Samme Lake är nu en av dem som utpekas vara den norske terroristen Anders Behring Breiviks mentor, tempelriddaren ”Richard”.  Läs hela inlägget här »