Partibyggeskonferens 

2017-04-03

Den 9 april samlas Rättvisepartiet Socialisterna på Partibyggeskonferens för Västsvenska distriktet.
– Partibyggeskonferensen är distriktets beslutande organ. Det fungerar som ett årsmöte, men årsmöte associeras till tråkiga möteshandlingar och för oss handlar det om att bygga partiet, därav namnet, säger Amer Mohammed Ali, RS Väst ordförande.
Partibyggeskonferensen kommer att behandla världssituationen: Motståndet mot Trump och sexismen – Ny kvinnorörelse växer fram, Sverige: Vårdkamp och Hamnstrejker – Vänder arbetarkampen 2017? och Partibygget och ungdomsarbetet.
Partibyggeskonferensen sker i ett utmanande politiskt läge. Det räcker inte med att ha rätt, man behöver också en publik för idéerna. Ilskan och misstroende mot etablissemanget är stort men det innebär inte automatiskt att arbetare och unga rör sig vänsterut. Det är en stor utmaning att vinna stöd för socialismen.
– Det är fler som tittar mot vårt parti än tidigare även om de inte anslutit till våra led ännu. Utmaningen är att nå dessa, säger Minela Mahmutovic RS Göteborgs ordförande.
Förslag till beslut och ny distriktstyrelse är utskickat till partiets medlemmar. Amer Mohammed Ali är föreslagen till omval för ordförande RS Västsverige och Minela Mahmutovic är föreslagen till omval för ordförande för RS Göteborg.

Kristofer Lundberg

Annons

Socialistiskt första maj

2013-05-05

Christoffer TollessonI Borås höll Rättvisepartiet Socialisterna ett torgmöte den 1 maj med ett 20-tal deltagare. Läs hela inlägget här »


”Jag kommer inte hem till jul”

2012-12-22

Det är inte bara vid juletid som människor sliter med vardagen och är hemlösa, utan varje dag och klimatet är värst i storstäderna. Läs hela inlägget här »


RS Väst DS med sikte på partibygget

2012-09-06

I söndags sammanträdde RS Västs distriktsstyrelsen (DS) för första gången efter sommaren, med sikte på hösten och för att lägga planer för hur man ska nå målen som beslutades på höstens upptaktsmöte. Temat var partibygget och rutiner för partiföreningarna och 17 av 20 från DS var närvarande.

20120905-103217.jpg Läs hela inlägget här »


”Nu skrivs ett nytt kapitel i Offensivs historia”

2012-05-23

Vi har skrivit historia: 1 000 nummer av veckotidningen Offensiv. Under en hel dag hölls inspirerande seminarier och workshops – dagen avslutades med stormötet ”Offensiv 1 000” som samlade över 150 deltagare.

Läs hela inlägget här »


Offensiv #1000 i bilder

2012-05-21

Offensiv – Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning firade i helgen nummer 1000 av den socialistiska tidningen som stått i kampens frontlinje sedan 1973. 180 personer samlades på stormöte och workshop och sedan efterföljande fest. Jubeleumet hade talare från Läkerolarbetarna i Gävle, Vårdcentrals ockupanter från Dorotea, Pantrarna i Biskopsgården, Megafonen i Husby och Rättvisepartiet Socialisterna. Nedan är Elias Theodorssons bilder från helgen. Läs hela inlägget här »


Nya steg med Offensiv

2012-05-18

När Offensiv kom ut för första gången i september 1973 stod Sverige och världen på tröskeln till en ny historisk tid. Den globala ekonomiska krisen 1974-75 kom att bli inledningen till en utdragen, ännu pågående dödskamp för det kapitalistiska systemet.

Samtidigt skakades världen av revolutioner, uppror och segerrika befrielsekrig. I mitten av 1970-talet hade diktaturerna i södra Europa – Grekland, Portugal och Spanien fallit – USA-imperialismen hade lidit ett historiskt nederlag i Vietnam och 1976 hade de polska arbetarna på nytt gått ut i kamp mot de stalinistiska härskare som styrde i arbetarnas namn.
Offensiv växte fram ur denna vänstervåg och radikalisering med socialistiska förtecken. Men inget är bestående och inga framgångar är för evigt så länge kapitalismen inte avskaffas.
Till skillnad från många andra av den tidens vänstertidningar stod Offensiv också pall när vinden vände och kapitalismen gick till motoffensiv mot alla framgångar som arbetarna och de fattiga tillkämpat sig under 1900-talets andra hälft.
Kapitalismen ansåg sig inte längre ha råd med välfärd och full sysselsättning. Den kapitalistiska baklängesrevolutionen accelererade efter stalinismens kollaps 1989-91 i Sovjetunionen och ”öststaterna”. Den politiska och ideologiska förvirring som följde efter stalinismens
fall bidrog till att ledningen för den tidens arbetarrörelse tog nya och snabba kliv högerut.
Den kris, uppgivenhet och pessimism som redan hade börjat plåga arbetarrörelsen och den gamla vänstern efter att 1970-talets vänstervindar ebbat ut, förstärktes. Många aktivister resignerade och gav upp.
Det var mot den bakgrunden som socialdemokratin förborgerligades och den fackliga ledningen blev allt ihärdigare försvarare av kapitalism och marknadsekonomi.
Att ledande svenska socialdemokrater enkelt och gärna byter ministerportfölj mot aktieportfölj och blir direktörer, ger en bild av hur långt socialdemokratins förborgerligande har gått. Nya socialistiska arbetarpartier måste byggas och medlemmarna måste ta makten i facken.
Parollen för arbetarrörelsens socialistiska återfödelse är ett med
Offensiv idag.

Hur många gånger under de senaste decennierna har vi inte fått höra att socialismen dog med stalinismens kollaps. Det finns inget annat alternativ än kapitalistisk marknadsekonomi, säger alla de e tablerade partierna idag och oavsett politisk färg bedriver regeringarna nästan identiskt samma politik.
Behovet av en socialistisk tidning som entydigt tar ställning för arbetarnas och de fattigas sak, har absolut inte blivit mindre med åren.
Det kan tyckas att Offensiv, Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den internationella socialistiska rörelse som vi tillhör, utkämpar en o jämn strid mot tiden. Det är korrekt att klockan tickar allt snabbare till följd av den globala uppvärmningen, den uppskruvade kapitalistiska plundringen och det växande armodet. De många larmsignaler som ringer förstärker såväl argumenten för som behovet av kamp för global socialism. I en tid där klyftan mellan hur det ser och hur det skulle kunna vara har socialismen blivit en absolut nödvändighet. Tilltron till arbetarklassens styrka och vilja att kämpa har varit Offensivs röda tråd genom åren. När andra har avskrivit masskampen har vi energiskt försvarat den styrka som den kollektiva kampen besitter, vilket såväl revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern 2011 som motståndet i nuets Europa är färska exempel på.

Socialismen är tillbaka på dagordningen. Med dagens antikapitalistiska stämningar och kamp i ryggen tar Offensiv nya steg framåt – mot 16 sidor och fyrfärgstryck. Och det kommer inte att ta tusen nummer till innan Offensiv tar nya jätte-kliv framåt. Det är ett som är säkert.


DS satte fokus på Hammarkullekarnevalen och HBTQ-festivalen

2012-05-13

Dagens distriktsstyrelsemöte diskuterade situationen i Frankrike och Grekland efter valen. Stefan Berg inledde om Frankrike och Kristofer Lundberg om Grekland, sedan gick man in på det lokala arbetet. Läs hela inlägget här »


På väg mot 2 000 autogiro

2012-05-08

– Det behövs en socialistisk röst. Ingen annan vänstertidning i Sverige har nånsin haft 2 000 prenumeranter på autogiro. Läs hela inlägget här »


Arbetarklassens kampdag

2012-04-16

Fira 1 maj med Rättvisepartiet Socialisterna i år – kom till Göteborg och demonstrera med oss, följ sedan med till Biskopsgården för att delta på Pantrarnas möte med Black Panther Party’s grundare Bobby Seale!

För information om resa och tider ring 0707-565401 eller maila rs.boras@socialisterna.org.

RS Borås