Skolbiblioteken behöver satsning

2019-04-15

Skolbiblioteket på Bäckängsgymnasiet i Borås.

Skolbiblioteken har en viktig funktion. De bidrar till att eleverna kan nå sina mål i lärandet, och dessutom ökar de medie- informationskunnigheten samt förmågan till kritisk granskning. Men på många håll är de väldigt eftersatta, inte minst i Borås. Läs hela inlägget här »

Annons

Borås föräldrar i uppror

2015-05-30

  

Torsdagen den 28:e maj demonstrerade över 300 personer, mestadels elever och föräldrar men också lärare och annan skolpersonal mot nedskärningar inom skolan i Borås. 

Detta kan ses som en fortsättning på protesterna 2011, då politikerna påstod att nedskärningarna var något tillfälligt. Många upplever att måttet nu är rågat.

På några av de många plakat som tillverkats inför demonstrationen stod saker som ”Barnen är vår framtid!” och ”Ge barnen lust att läsa, lust att lära och möjlighet att lyckas!”
– Vem ska ta ansvar för de elevassistenter som dras in?, frågade föräldern Anders Hedendahl retorisk.
– Jag tror att det finns pengar till detta men det handlar om prioriteringar, fortsätter han. 

På den efterföljande frågestunden i kommunfullmäktige poängterades att ansvaret för försämrad skola inte bör läggas på rektorerna, som oftast gör sitt bästa med de knappa medel de fått till sitt förfogande. Det samma gäller lärare som gör allt de kan med de resurser det får. Istället riktas ilskan riktigt mot den styrande majoriteten och dess nedskärningspolitik som går stick i stäv med de vallöften som gavs ifjol. 

Rättvisepartiet Socialisterna pekar på att det är politikerna som bär ansvaret för de nedskärningar som sker och orsakar skolans kris. Om pengar saknas i kommunen så handlar det om att slå uppåt och inte nedåt, att kräva pengarna där de finns och kräva tillbaka pengarna från staten vars bidrag till kommuner och landsting är allt mindre.

Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre – både lärare, elevvårdande personal och annan personal. Alla elever har rätt till en bra skola och utbildning och stöd för att nå uppsatta mål. Nu måste protesterna gå vidare och växa i styrka genom att samla föräldrar, lärare och rektorer i en gemensam kamp för mer resurser.


Lärarna fortsätter demonstrera

2012-09-28

Missnöjet över det nya avtalet jäser och arga lärare planerar under fredagen protester över landet.
Läs hela inlägget här »


Ilska efter avtalssveket

2012-09-28

Bland lärarna stormar det mot det nya avtalet som blev klart onsdagkväll den 26 september.

20120927-220825.jpg
Läs hela inlägget här »


Ökade klassklyftor syns i skolan

2012-06-11

Lärarnas Riksförbund har låtit SCB ta fram uppgifter om 400 000 elever i fyra årskullar, vilket bland annat visar på att skillnaderna mellan svaga och starka i skolan har ökat med hela 30 procent mellan åren 1999-2011. Läs hela inlägget här »


SDN-möte beslutade om nedskärningar

2012-03-06

Måndagens möte för stadsdelsnämnd Väster slog fast nedskärningsplanerna med få ändringar. För de som var på mötet var det tydligaste intrycket att skillnaden mellan de röd-göna och Allianspartierna är utraderad. Läs hela inlägget här »


Demonstrera mot nedskärningarna!

2012-03-02

Efter måndagens möte så har Lennart Andreasson (V) fortsatt försöka bemöta Rättvisepartiet Socialisternas kritik mot nedskärningarna. Läs hela inlägget här »


Tjänstemännen och V under hård press om Borås skolor

2012-02-28
Det var fullsatt i skolaulan redan innan utsatt mötestid inletts när lokalförändringar i skola och förskola i Borås Väster skulle presenteras. Aulan var möblerad med små ringar av stolar för att minska ”vi och de”-känslan. Detta misslyckades totalt när mötet väl var igång.

20120228-201025.jpg

Läs hela inlägget här »


”Andreasson har ingen jävla aning om vad han pratar om”

2012-02-26
Kampen för en likvärdig och bra skola är idag den fråga som samlar flest till kampen för välfärden. I Borås riktar sig protesterna mot det parti som i valet sade sig företräda offentlig sektor, Vänsterpartiet. Läs hela inlägget här »

Skolnedskärningarna: Ställ politikerna till svars

2012-02-24

Nu har Borås politiker kallat till ett informationsmöte där man vill försöka förankra skolnedskärningar hos föräldrar och personal. Alla föräldrar inom Göta kommundel bjuds in till ett informationsmöte. Läs hela inlägget här »