Läkare i Borås säger upp sig i protest

2015-07-09

IMG_0257

På Borås offentliga vårdcentraler säger 4,5 barnläkare upp sig. Anledningarna är ohållbar arbetssituation och att de bakbinds i sin strävan att vårda patienter. 

Politiker beslöt 2011 att en sammanslagning av fem öppenvårdsmottagningar för barn och unga, samt Barn- och ungdomsmottagningen på Borås sjukhus, skulle ersättas  av en enda mottagning. Skenes, Ulricehamns, Alingsås och Lerums Barn- och ungdomsmottagningar skulle slås ihop med den i Borås. År 2012 verkställdes beslutet av Socialdemokraterna i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Redan då varnade vårdarbetare (t.ex. läkare Ruben Brunegård) för konsekvenser. Christina Brandt (M)  är ordförande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Men hon har inte en aning om vad som pågår i personalens arbetsmiljö.

-Jag har inte hört något om detta tidigare, säger hon.

Den politiska ledningen borde nog ha lyssnat på personalen. Det blev så som de varnade för, och nu känner de alltså att de inte orkar jobba kvar. När Västra Götalandsregionen nu anlitar 4,5 hyrläkare istället för de 4,5 som inte orkar jobba kvar, blir det till ett pris som skulle ha räckt till 18 st. fast anställda läkare. Här kan man prata om slöseri med allas våra pengar. Om det politiska etablissemanget fortsätter med sitt vanliga sätt att hantera situationer av denna typ, väntas ytterligare besparingar och nedskärningar.

Dessutom kommer det att kosta i vårdkvalitet. Att få träffa en och samma läkare vid återkommande besök är viktigt för alla kategorier av patienter. För barn och ungdomar går det inte nog att understryka nödvändigheten av detta. Här är även centraliseringen av barn- och ungdomsvården ett stort problem.

-Vi vill vara nära för att kunna se hela barnet och vi tror att det arbetssättet gagnar barnen bäst, säger Peter Ahlgren, primärvårdschef i Gbg. I behandlingen av barn och ungdomar är det ännu viktigare än annars att arbeta upp en kontinuitet, att lära känna barnet och förstå omgivningen det lever i. Detta blir svårare när lokala läkarstationer av besparingsskäl stängs ner eller slås ihop. När behandlingen dessutom sker av olika stafettläkare blir saken ännu värre.

Hanne Jensen är s-ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon sitter nu och försvarar den politik som de traditionellt borgerliga politikerna drev igenom för fyra år sedan.

– Nya saker tar tid, svarar hon när hon får frågan om varför hon försvarar detta system; ett system som fått digra konsekvenser för alla vanliga människor som på något sätt berörs. Dessa vanliga människor – vårdarbetare, patienter och anhöriga –  kan slå in på den väg som inletts genom att läkarna kollektivt sagt upp sig själva. Denna protestaktion behöver utvidgas till en sammanhängande kamp som involverar även övrig vårdpersonal, anhöriga och de patienter som har åldern inne och orkar. Eftersom krisen på Viskans barn- och ungdomsmedicinska mottagning är gemensam med den generella vårdkris som råder i Sverige kan väldigt många grupper tjäna på att gå samman och kämpa för att de resurser som finns hos banker och storföretag används till folkets gemensamma bästa – en upprustad vårdapparat. Den förra Alliansregeringen gav stora skattesänkningar till rika och storföretag. Det är pengar som har tagits från vår välfärd. Att ta tillbaka dessa miljarder skulle vara ett steg i en omställning mot ett rättvist samhälle.


Vårdcentral i fokus under Sommartorsdag

2015-07-09

IMG_3020

Sommartorsdagen 2 juli var RS Borås som vanligt ett rött inslag på Stora Torget. Under flera timmar, som slutade med en spelning av Hasse Andersson, sålde fyra medlemmar tidningen Offensiv och hade diskussioner med intresserade torgbesökare. Framförallt ville de flesta prata om de senaste händelserna på vårdcentralen Viskan, där i princip hela läkarstaben sagt upp sig själva i en protestaktion. Eftersom läkare tvingas arbeta efter LEAN/New Public Management upplever de att de inte kan ge adekvat vård, samt själva belastas tungt med administrativt pappersarbete.


Till försvar av mötesplatser

2015-07-09

Kampen för Somaliska föreningens lokal i Hammarkullen, nordöstra Göteborg, går vidare med nya protester. Den 1 juli, på Somalias nationaldag, hölls den tredje demonstrationen för samlingslokalen. RS Borås var på plats för att hjälpa till i kampen.

 

-Ett slag mot er är ett slag mot oss alla, tyckte David från Borås. Demonstranter samlades och välkomnades av Somaliska föreningens ordförande Abdi Yuusuf. Att politiker i Angered och stadsdelens högre tjänstemän är pressade kan ses i deras lögner till media inför protesten. I media påstods det att det inte behövs några protester, eftersom föreningen ska ha fått en ny lokal.

-Detta är inte sant. Vad föreningen erbjudits är att nyttja klassrum på Hammarkulleskolan efter skoltid, men det är inte samma sak som att ha en föreningslokal. En samlingsplats är mer än fyra och tak, säger Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som också talade på demonstrationen.

– I föreningslokalen har vi TV med nyheter från hemlandet, café och pingisrum. Det går inte att ersätta med ett klassrum i en skola, säger Abdi Yuusuf.

Kampen för Somaliska föreningens rätt till en lokal har ett brett stöd i Hammarkullen och har fördjupats i ett nära samband mellan RS och föreningen. Kampen för föreningslokalen och för att skapa trygghet i Hammarkullen går vidare.


RS stod för politiken på Norrbydagen 

2015-06-15

 
 Fredagen den 12:e juli hölls i Borås för första gången Norrbydagen, en lokal förortsfestival.

Kl. 13.00 samlades en stor del av stadsdelens invånare, mestadels barn och unga på den stora gräsytan och fotbollsplanen vid Dalbogatans början. Dagen bjöd på en mängd aktiviteter, bland annat livemusik, fotbollsturnering, sakbytartält, fika och helgrillat lamm.

Rättvisepartiet Socialisterna delade tält med Vänsterpartiet och Ship to Gaza. Även Socialdemokraterna fanns på plats men Rättvisepartiet Socialisterna var ensamma om att tillhandahålla politiskt material och prata om förortens framtid.

RS bokbord var välbesökt och folk köpte sammanlagt 16 Offensiv av de tre medlemmarna under den strålande solen, och när Norrbydagen avslutades framåt åttatiden var luften fortfarande ljum av sol, glädje och stolthet över stadsdelen.


24 Offensiv på Hässlefesten

2015-06-01

IMG_2649

I helgen hölls för 35:e året i rad Hässlefesten. Hässle Torg i Borås fylldes till bristningsgränsen av boråsare, främst boende på Hässleholmen, men även från andra delar av staden. Huvudarrangör var det kommunala AB Bostäder. Programmet bestod av artistuppträdanden, dansgrupper och ansiktsmålning, mat, fika och loppmarknad. Många var intresserade av Rättvisepartiet Socialisternas bokbord. 24 personer köpte lösnummer av vår veckotidning Offensiv, 14 började prenumerera på den och en person var intresserad av att bli medlem. 


Borås föräldrar i uppror

2015-05-30

  

Torsdagen den 28:e maj demonstrerade över 300 personer, mestadels elever och föräldrar men också lärare och annan skolpersonal mot nedskärningar inom skolan i Borås. 

Detta kan ses som en fortsättning på protesterna 2011, då politikerna påstod att nedskärningarna var något tillfälligt. Många upplever att måttet nu är rågat.

På några av de många plakat som tillverkats inför demonstrationen stod saker som ”Barnen är vår framtid!” och ”Ge barnen lust att läsa, lust att lära och möjlighet att lyckas!”
– Vem ska ta ansvar för de elevassistenter som dras in?, frågade föräldern Anders Hedendahl retorisk.
– Jag tror att det finns pengar till detta men det handlar om prioriteringar, fortsätter han. 

På den efterföljande frågestunden i kommunfullmäktige poängterades att ansvaret för försämrad skola inte bör läggas på rektorerna, som oftast gör sitt bästa med de knappa medel de fått till sitt förfogande. Det samma gäller lärare som gör allt de kan med de resurser det får. Istället riktas ilskan riktigt mot den styrande majoriteten och dess nedskärningspolitik som går stick i stäv med de vallöften som gavs ifjol. 

Rättvisepartiet Socialisterna pekar på att det är politikerna som bär ansvaret för de nedskärningar som sker och orsakar skolans kris. Om pengar saknas i kommunen så handlar det om att slå uppåt och inte nedåt, att kräva pengarna där de finns och kräva tillbaka pengarna från staten vars bidrag till kommuner och landsting är allt mindre.

Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre – både lärare, elevvårdande personal och annan personal. Alla elever har rätt till en bra skola och utbildning och stöd för att nå uppsatta mål. Nu måste protesterna gå vidare och växa i styrka genom att samla föräldrar, lärare och rektorer i en gemensam kamp för mer resurser.


Borås på kongressen

2015-05-26

FullSizeRender

Under Kristi Himmelfärdshelgen befann sig Rättvisepartiet Socialisterna Borås på rikskongress i Stockholm. Under ett par dagar dagar diskuterades situationen i Sverige, som präglas av ökade klyftor och politisk kris. Det diskuterades även om hur vi bäst bygger RS och de socialistiska styrkorna inför den kommande perioden. Världen i stort och klimathotet hade också sina givna punkter på dagordningen. 

Per-Åke Westerlund, ordförande för RS, inledde punkten om Sverige med att bland annat tala om det ekonomiska och sociala läget i Sverige. Han fastslog att Sverige har de mest skuldsatta medborgarna och samtidigt får militären 5 miljarder kronor mer varje år av den nya regeringen.

Han berörde även den politiska kris som råder, hur högerpartierna anpassar sig efter Sverigedemokraterna och hur Socialdemokraterna som, liksom på andra håll i Europa, tappar stöd. Samtidigt står Vänsterpartiet med ett inflytande som är marginellt.

Viktiga ämnen togs upp i diskussionen därefter, bland annat om de ökade skottlossningarna och våldet i Göteborg, om situationen inom hemtjänsten och med otrygga anställningar på arbetsmarknaden, om Nato och den ökade militariseringen i Sverige samt om kollektivtrafiken.

Det fastslogs att behovet av ett nytt kämpande arbetarparti är enormt och att RS tar kamp för att bygga det.

Per Olsson avslutade punkten med att konstatera hur Sverige idag är ett samhälle som slits isär, med bland annat 225 000 pensionärer som lever under fattigdomsgränsen. Samtidigt är kamputbrotten mot försämringarna och orättvisorna få. Facken har en viktig roll att spela, men har inte tagit sitt ansvar. Vänsteroppositionen inom facken består idag mestadels av enskilda personer.

Mötespunkten avslutades med att resolutionen Ökade klyftor och politisk kris – Svenska perspektiv 2015 antogs av kongressen.

Kongressen avslutades med den viktiga punkten om hur RS ska byggas och stärkas framöver samt hur vi bygger de kampanjer vi driver och deltar i.

– Idag har vi en situation i Sverige med kriser och klasskillnader som ökar, samtidigt som arbetarklassen saknar en verklig politisk röst. Det kommer vara ohållbart i längden, konstaterade Jonas Brännberg när han öppnade mötespunkten och ställde frågan:

– Hur kan vi bygga RS under det kommande året som ett steg på vägen mot ett nytt socialistiskt arbetarparti?

Jonas beskrev hur RS skiljer sig från andra partier. Många andra har anpassat och anpassar sig lätt till kapitalismen, medan det är RS socialistiska program och idéer som gör att vi fortfarande står starka politiskt.

I inledningen togs det även upp hur det i samhället idag generellt finns en låg tilltro till kampen, att de rörelser vi har sett och ser idag ofta är kortvariga, löst organiserade och ofta bygger på enskilda personer. Därför har det varit mer komplicerat att bygga ett socialistiskt alternativ under en period med låg grad av kamp och medvetenhet.

I diskussionen framkom det att trots en trögare period att bygga ett socialistiskt alternativ visar vi att det ändå går. Kristofer Lundberg berättade hur Göteborg hittills i år har fått 11 nya medlemmar, varav sju är kvinnor och åtta bor i styrkefästet Angered.

Kamrater gav i diskussionen även rapporter från kampanjer och bygget av RS i sina områden. Bland annat fick vi rapporter från Malmö och Haninge.

I denna mötespunkt hade vi även så kallade kommissioner, där kongressdeltagare fördelade sig i fyra grupper för att diskutera olika teman: Erfarenheter av lokala kampanjer, RS och bygget av en facklig vänster, ungdomars roll i kampen och tidningen Offensiv.

Som avslutande del i mötespunkten antogs resolutionen Så bygger vi RS 2015 av kongressen.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.