Bekräftat: 3 000 jobb försvinner

2016-10-05

Ytterligare 3 000 jobb bort på Ericsson. Det betyder att vart femte Ericssonjobb i Sverige försvinner. Värst drabbas Borås och Kumla när all tillverkning läggs ned och produktionen avvecklas istället för att utvecklas.År 2000 hade Ericsson över 42 000 anställda i Sverige. I början av detta år hade antalet Eericssonanställda i landet minskat till drygt 16 000. Nära 27 000 jobb har alltså försvunnit. Och nu ska vart femte Ericssonjobb försvinna – ytterligare 3 000 jobb. De nya jobbneddragningarna innebär i praktiken att bolaget längre kommer att ha någon produktion i landet.

Det är inte så att Ericsson gått med förlust. Under samma tid som jobbslakten I Sverige pågått har man redovisat rekordvinster. Enbart under fjärde kvartalet i fjol gjorde Ericsson en vinst före skatt på 10,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 5,8 miljarder kronor motsvarande period året innan. Vinstlyftet fick bolagsstyrelsen att besluta om höjd aktieutdelning. Hela 12 miljarder kronor fick aktieägarna delar på i våras, ,”3,70 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 3,40 kronor per aktie. Sett ur ett längre perspektiv är ökningen ännu större .2009 delade Ericsson nämligen ut 2 kronor per aktie” (Svenska Dagbladet den 8 februari i år).

Ägarna plundrar bolaget och skär ned för att få upp aktiekursen. Kapitalisternas rovdrift sker på de anställda och orters bekostnad. Ericsson och andra storbolag bör ägas gemensamt och styras av de anställdas organisationer på så sätt kan resurser och den samlade kunskap som finns komma hela samhället till del. Ericsson har expanderat i andra länder. Redan 2009 försvann all masstillverkningen i Sverige. Masstillverkningen sker numera istället i ett par fabriker i Kina. Den kvarvarande produktion som finns i Borås vill bolaget flytta till Ungern där lönerna är låga och Orbán styr med järnhand. 

Nedläggningen innebär, inkluderat de underleverantörer som drabbas, att 1 000 arbetstillfällen försvinner från Borås. Hela fackföreningsrörelsen i Borås måste samlas till strid för jobben.Det omedelbara svaret på bli en massdemonstration följt av förberedelser för andra aktioner. Inga jobb får försvinna innan ersättningsjobb är ordnade är ett minimikrav.


Försvinner Ericsson från Borås?

2016-09-26

I början av förra veckan avslöjades hemliga dokument, som visade att telekomjätten Ericsson skulle lägga ned all sin tillverkning i Borås och Kumla. Tusentals jobb riskerar att försvinna. Värst drabbas Borås. 

Enligt Borås Tidning riskerar 800 jobb försvinna i staden när företaget lägger ner sin tillverkning av minilinkar i Sverige. Anledningen till nedläggningen är att företagsledningen vill spara pengar. I förlängningen är det mer än 800 jobb som hotas, eftersom underleverantörer kommer att mista uppdrag. Ericsson har stor betydelse i Borås, då företaget är stadens största privata arbetsgivare.

-Om det är substans i ryktena är jag besviken. De som drabbas bör ju meddelas först. Responsen från ledningen har varit att inte kommentera. Kollegorna blir nedstämda och förbannade. Folk försöker tyda budskapet. Vi kommer nog få ett konkret besked innan kvartalsrapporten – vi får stå ut med att inte veta fram till dess, helt enkelt., säger en av de arbetare på Ericsson i Borås som Offensiv pratat med.

Finns det något möte inplanerat?

– Nej, inget. Inte ens den lokala företagsledningen vet ju någonting konkret ännu. Men antagligen kommer väl några politiker hit och gör en grej, ger massa löften och så.

En annan arbetare säger till Offensiv:

– Man har ju haft en känsla ett tag nu om att det ska hända något Det kan ha varit grejer som tyder på att de kommer att skära ner, redan innan sommaren. Det har skjutits upp två gånger, men nu blir det kanske av.

En tredje arbetare är inne på samma spår:

– Vi har länge vetat om att något sånt här skulle hända, så när detta läcktes blev jag inte förvånad. Rykten har ju spridits under dagen, men jag väntar på ett officiellt uttalande – för rykten kan man ju inte lita på. Stämning bland kollegorna är tryckt. Men man har ju länge fått intrycket att detta kommer att hända förr eller senare, så någon överraskning är det väl egentligen inte.

– Först får man höra hur företagets chefer tagit ut mångmiljonbonusar, sedan att de ska lägga ner fabriken här i staden. Det är klart att man blir förbannad, citeras pensionären Claes-Håkan Hansson i Dagens Nyheter den 22 september.

Arbetarna måste nu förbereda sig på att ta strid för jobben, om det nu visar sig vara substans i avslöjandet. När SAAB-fabriken i Trollhättan lades ned 2009-2011 bjöd aldrig facket upp till kamp; en symbolisk demonstration arrangerades i början av 2009. men den blev mer ett sorgetåg än en samling till kamp.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv menar att ägarna till Ericsson och deras ledning måste utmanas på allvar. Strålkastare måste riktas mot direktörernas bonusar och företagets vinster. Det behövs en riktig kampanj för jobben med omedelbara demonstrationer, beredskap för strejker och ockupationer. Det behövs demokratiska och kämpande fackföreningar.


Borås Pride: Kärlek och uppror

2016-07-05


Under vecka 26 ägde Borås första Pride-festival rum. Temat var ”Bryt dig fri från normer”, och hela staden präglades under veckan av kulturyttringar, mötesplatser och diskussioner kring detta tema.

Rättvisepartiet Socialisterna var på plats i parken med tält och bokbord. Våra två flygblad om massakern i Orlando samt ett som uppmanade till kamp för att låta HBTQ-flyktingar stanna – inledde många givande diskussioner.

 
Ett fåtal privata näringsidkare samt de flesta etablerade politiska partierna fanns med på ett hörn under parkdagarna. Betoningen låg på kulturyttringar med queer-perspektiv, idéella organisationer och aktiviteter med syfte att ge HBTQIA-personer* utrymme och trygga mötesplatser samt att synliggöra gruppen för en bredare folkmassa – både med glädjeämnen och med ett lite mörkare perspektiv på vardagen.

 
Bredden av aktörer och nivån på medvetenheten hos vissa försäkrade att det inte glömdes bort att människor lider och avlider på grund av det förtryck som finns mot personer utanför heteronormen.

 
Att Pride-parken låg i stadsparken, som utgör en naturlig gångväg mellan olika delar av staden, gjorde personer som normalt sett inte vågade eller tänkte tanken att besöka en Pride-festival ändå möttes av mängder med positiv energi kring HBTQIA. Bland annat träffade Offensiv en boråsare i 80-årsåldern, som levt hela sitt vuxna liv garderoben. Ett liv med fru och barn och en bror som gick ut och ”knackade bög”. Och samtidigt ett liv med en pojkvän som han älskade djupt.

 
I lördagens Pride-tåg, som enligt uppgift utgjordes av 3.000 personer, märktes tydligt en antirasistisk stämning. Borås ungdomsråd satte igång att ropa ”Inga rasister på våra gator – fyll dem istället med bögar och flator!”, och fick genast gehör från andra delar av tåget, och framförallt från de delar där röda fanor vajade. Att rörelsen ser att kampen för HBTQ-personers rättigheter går hand i hand med kampen mot rasism är glädjande, och gav ett passande avslut till en Pride-vecka som präglats av medvetenhet, glädje och stolthet.

Att det fanns ett sug efter politiska svar på HBTQIA-frågor märktes inte minst på att Rättvisepartiet Socialisternas tält lockade många till diskussion. Helt klart var folk intresserade av även annat än strikt normkritik. Vår namninsamling till försvar av HBTQ-flyktingar undertecknades av 281 personer. 30 av dessa personer köpte vår tidning Offensiv och åtta tecknade prenumerationer. 17 personer köpte pamfletten ”Upp till HBT-kamp”, och till vår kampfond samlades 2 789 kr in.
 
Den avslutande festen kom igång, och inte långt därefter kunde Oscar Undevall Larsson, ordförande i RFSL Borås, meddela att det med allra största sannolikhet blir att det blir ett Borås Pride även nästa år.
 
För den som ser behovet av att ta kampen i vardagen; vänta inte till nästa års Pride – gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!

 

Fakta:

*HBTQIA står för Homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer, intersexuella och asexuella


RS snart på Borås Pride!

2016-06-20


På Borås Pride-festival den 30 juni till den 2 juli – som blir den första någonsin – kommer vi, Rättvisepartiet Socialisterna, att finnas på plats i parken. Kom till vårt tält – inspireras och inspirera till kamp för HBTQ-personer på flykt! Skriv på våra protestlistor mot de inskränkningar i asylrätten som drabbar HBTQ-personer extra hårt. Vad kan vi lära av historien, vad är det som händer idag, hur fortsätter vi? Ta del av vårt material om kampen för HBTQ-personers rättigheter, och hur denna kamp hänger ihop med kampen mot rasism och för en upprustad välfärd!


Lyckad rikskongress i Göteborg

2016-05-12

IMG_6741

– Naomi Klein förklarade en chockdoktrin som att i en kris spä på chocken och på så sätt få igenom nyliberala förändringar. Exakt så agerade Stefan Löfven och regeringen när den brutala omsvängningen i flyktingpolitiken genomfördes i höstas, sade Elin Gauffin under sitt öppninganförande på punkten ”Sverige: perspektiv för bygget av en ny socialistisk rörelse” under Rättvisepartiet Socialisternas kongress. Flera kamrater från Borås delegation bidrog med inlägg, som rörde alltifrån situationen på Hässleholmen, via partibygget i Borås till katastrofen för de människor som flyr över Medelhavet. 

Det var en bred diskussion med många inlägg, men i centrum stod ändå den brutala flyktingpolitiken och dess effekter på situationen i Sverige.

– Den 6 december införde regeringen ID-kontroller med Löfven hänvisandes till ”fara för rikets säkerhet”. Om säkerheten för flyktingar sades inget. Nyliberala refomer som RUT har utökats och alla högerförslag skylls på flyktingar: lägre löner, nedlagda skolor, sämre miljöskydd med mera. Detta är rasism – att splittra grupper. Det gör att nazister vädrar morgonluft och antirasismen har hamnat i en tillfällig svacka, fortsatte Elin Gauffin.

Elin fortsatte att gå igenom hur arbetsmarknaden osäkras med dumpade löner och villkor, hur Sverige smygansluts till Nato med värdlandsavtalet och kommenterade drevet mot MP.

– Drevet mot MP ”borde” vara på grund av deras svek i flyktingpolitiken, accepterandet av Förbifart Stockholm och utförsäljning av brunkolet i Tyskland. Istället är det högermedia som attackerar, som själva backar upp halvdiktatorn Erdoğan i Turkiet.

Förutom flyktingpolitken var de ökade klyftorna en röd tråd. Som exempel nämndes att medellivslängden är 18 år längre i Danderyd än i Stockholmsförorten Vårbygård, vars medellivslängd är som i Vietnam. Efter inledningen delades kongressen upp sig i gruppdiskussioner för att fler skulle ha chans att delta i diskussionen.

Under kongressens plenum (samlade möte) som sedan följde berättade Khadija och Badriya från Borås och Sigbritt från Östersund om den fruktansvärda situation som flyktingar hamnar i med den nya flyktingpolitiken. Amanda från Luleå berättade om sexismen som drabbar unga tjejer.

– När antirasismen försvagas har RS en viktig roll att påminna om att rasister aldrig får lämnas oemotsagda, sade Leo från Stockholm apropå att alla antirasistiska organisationer inte deltog i att bua ut nazister i Borlänge på 1 maj.

Robert från Haninge berättade om hur Moderaterna alltmer följer i Sverigedemokraternas fotstpår och gav det skrämmande exemplet från Vendelsö där Moderaterna ”ylade med vargarna” när organiserade rasister tog över ett möte om boende för ensamkommande flyktingbarn.

Per från Sundsvall berättade om vårdnedskärningarna i Västernorrland och framförallt Ådalen och de historiskt stora protesterna som det har lett till, senast med 20 000 i en demonstration i Härnösand.

Jonas Brännberg avrundade diskussionen:

– Det har skett stora förändringar i Sverige under det senaste året. Vi måste inse att Sverige och Europa har förändrats i grunden – och det är inte tillfälligt. EU-krisen är akut och de handlar inte bara om flyktingar, utan också om Brexit, Grekland och så vidare. Det präglar den politiska situationen i Sverige och försvagar regeringen.

– RS roll är att politisera antirasismen. Vi försvarar asylrätten och klär av EU och regeringen och avslöjar det nakna förtrycket av flyktingar. RS gör kopplingen till att det finns enorma reserver hos de rika, i storföretag och banker. Det finns också enorma behov av investeringar för att renovera välfärden, infrastrukturen, bostäder. Det är inte ”systemkollaps” på grund av flyktingar – däremot hotar systemkollaps på grund av eftersatt vård, järnvägar, att det inte har byggts bostäder etcetera.

– Vi har lösningarna på de kriser i samhället som gör att allt fler känner att saker går åt fel håll. Men det är allt mer uppenbart att lösningarna är helt kopplade till ett socialistisk program. Reformer är inte möjliga utan att bryta med kapitalismen.

 

RS bygger för framtiden

Diskussionen om partibygget präglades av entusiasm och framåtanda med såväl konstruktiva förslag på hur vi kan stärka partiet som positiva rapporter om vad som Rättvisepartiet Socialisterna har uppnått det senaste året.

Efter inledningen av diskussionen med partiets ordförande Per-Åke Westerlund delade kongressdeltagarna in sig i gruppdiskussioner om lokala kampanjer, hur partiföreningsarbetet kan organiseras, partiets ekonomi, tidningens roll och ungdomsarbetet vilket senare återrapporterades i den efterföljande diskussionen.

Många kom in i diskussionerna, bland annat Naval Baloch från Norrköping som berättade om hur hon kom i kontakt med partiet och hur en liten protest i Göteborg gav ett eko i sociala medier över hela världen om kidnappade kvinnor i Baluchistan, vilket gjorde att hon kontaktade RS.

Även kamprapporter från Luleå, Göteborg, Haninge, Stockholm, Örebro, Borås med fler orter gav liv åt diskussionen.

Inriktning och målsättningar om att stärka partiet och ta nya steg framåt beslutades enhälligt:

  • RS har sommarläger den 11-14 augusti. Studiecirklar lanseras med hjälp av en ny hemsida, RS-Studier.
  • Kongressen beslutade om mål att värva 60 nya medlemmar och starta två nya partiföreningar.
  • Partiets ekonomimål höjs, både vad gäller ekonomikampanjen (se sidan 15) och medlemsavgifter.
  • Den årliga prenumerantkampanjen i slutet av hösten har målet att värva 250 nya autogiroprenumeranter till Offensiv. I denna kampanj kommer för första gången möjligheten att prenumerera digitalt att ingå.

 

20160507_162032-1


Inför socialistiskt Första maj

2016-04-30


 

Lördag 30 april anordnade Rättvisepartiet Socialisterna Borås manifestation på Hässle torg – en upptakt inför arbetarrörelsens högtidsdag. Mellan klockan 12.00 och 14.00 hölls manifestationen som dominerades av intressanta diskussioner med boende i området, som också köpte politiskt material och lyssnade på samhällsmedveten hiphop och, inte minst, ett tal av David Lindquist, RS Borås.

– RS kämpar mot rasism och nedskärningar, för arbete och bostad åt alla. Vi är ett kämpande alternativ, sa David.

Under manifestationen valde en person att gå med i partiet, och fyra anmälde intresse för ytterligare kontakt. Rättvisepartiet Socialisterna är på frammarsch i Borås, och inte minst på Hässleholmen. 


Lärdomar från Hammmarkullen

2016-04-21

  

Borås arbetarstadsdelar Druvefors, Göta, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har mycket lärdom att hämta från Göteborgsförorten Hammarkullen.Läs Kristofer Lundbergs artikel om Hammarkullens lokalorganisering: Hammarkullen har en befolkning på 8 146 personer, mellan 2013 och 2014 ökade befolkningen med 112 personer, under samma period byggdes noll nya bostäder. Av de bostäder som finns i stadsdelen byggdes 82 procent mellan 1961 och 1970. Dessa siffror avslöjar behovet om både nybyggnation och renovering.
Många saknar de mest grundläggande behoven i Hammarkullen, likt övriga Göteborgs förorter, som bra skola, arbete, bostad och trygghet. Arbetslösheten i området ligger på 15,5 procent i jämförelse mot 6,6 procent i Göteborg som helhet och 85.8 procent av ungdomarna studerar inte vidare efter gymnasiet.
Bilden av Hammarkullen i media är en passiv och ointresserad befolkning, men verkligheten är en annan. Under flera års tid har protester avlöst varandra. Befolkningen har rest sig mot nedskärningar på vård och utbildning, protesterat mot nedskärningar i den sociala servicen och på ungdomsverksamhet, mot våld och kriminalitet, för arbete och bostad, för renovering av eftersatta lägenheter och kommunalisering av privata fastighetsägare. Många av dessa strider har resulterat i seger.
Ur denna kamp har det successivt vuxit fram en unik lokalorganisering med förortsråd och samarbeten mellan boenden, föreningslivet och viktiga arbetsplatser. Kontinuerliga möten har diskutera lösningen på sociala problem och formulerat egna krav. Denna organisering har nu börjat kräva ett verkligt inflytande över utvecklingen i Hammarkullen. Boenden har tröttnat på att beslut tas ovanför våra huvuden, att vi informeras när beslut är fattade eller att man genomför skendemokratiska processer där utgången är planerad i förväg.

Bostad åt de bostadslösa

Bostad är en mänsklig rättighet och då kan man inte överlämna bostadsbyggandet till marknaden. Företag verkar för att tjäna pengar och då bygger man för den befolkning man vill ha inte den befolkning som finns. Företagen verkar för att tjäna pengar och bostadsbristen hjälper därför till att pressa upp priserna. Stat och kommun måste därför ta ett samlat grepp om bostadspolitiken och bygga bort bostadsbristen.
Efter flera år av mobilisering för kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen som initierades av Rättvisepartiet Socialisterna vanns en viktig seger då Bostadsbolaget köpte upp 890 lägenheter, samtidigt som Bostadsbolaget nu planerar att bygga 100 nya bostäder på Hammarkulletorget. Detta välkomnas givetvis. Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makten över sin boendesituation och närområde.
De 890 lägenheter som köptes upp är i behov av omfattande renoveringar. År av eftersatt underhåll hos privata ägare har skapat en situation där mögel och fukt brer ut sig, kalla lägenheter och en invasion av skadedjur. Att kommunala Bostadsbolaget efter en massiv mobilisering med krav underifrån tagit över beståndet har möjliggjort en långsiktig ägare. När renovering av lägenheterna nu ska inledas är det viktigt att makten över renovering förs i hyresgästernas händer.

All makt åt folket

Det finns en rad dialogprocesser i området i färskt minne hos befolkningen. Inför renoveringen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård och nybyggnationen på Hammarkulletorget har de kommunala bolagen och förvaltningen skapat en styrgrupp. Styrgruppen består av ledningen inom Bostadsbolaget, Göteborgslokaler, Park och Natur och Stadsdelsförvaltningen. Hyresgästerna och deras organisation Hyresgästföreningen saknar således en insyn i processen. 
När så omfattande förändringar är på gång måste lokalsamhället få komma in tidigt i processen, inte få ett färdigbeslutat faktum framför sig. Boende i området måste få vara med och forma processen. Vilken typ av renovering är nödvändig, vad har man råd att betala. Var ska nya hus byggas och vilket behov finns i dem. Det behövs en varsam renovering efter behov och önskemål så att inte hyresgäster tvingas ut och inte har råd att bo kvar.

Det finns 84 olika nationaliteter och 115 olika språk som talas i Hamarkullen. 84 procent av befolkningen har invandrarbakgrund jämfört med 24 procent av befolkningen i Göteborg som helhet. Detta skapar både möjligheter och svårigheter i den lokala organiseringen. Detta har man dock kunnat överbrygga genom samarbete och lokal förankring. Om de som sitter på beslutsfattande positioner tror att Hammarkullen kan köras över på grund av detta bör se till områdets historia.

Arbete åt de arbetslösa

Rättvisepartiet Socialisterna menar att såväl renovering och nybyggnation måste ha social-, ekologisk och kulturell hållbarhet som utgångspunkt. Renovering och nybyggnation borde därför innefatta att områdets arbetslösa ungdomar får utbildning, lärlingsplats och arbete hos de företag som bygger och renoverar, de bör även erbjudas fortsatt jobb och lägenhetskontrakt. Lägenheter bör byggas och renoveras klimatanpassat för att möta klimatförändringarna, och de nybyggda hyreshusen bör ge plats till mötesplatser och lokaler till det lokala föreningslivet.
Rättvisepartiet Socialisternas lokala manifest för Hammarkullen tar upp alla dessa frågor och är inte en pappersprodukt utan något som vuxit fram genom åren i samarbete med boende och det lokala föreningslivet.
I Hammarkullen har man nu tillsammans börjat ställa krav på inflytande och makt. Genom lokal organisering skriver man in nya samhällsregler i beslutsprocesserna, vi vill ha inflytande över våra bostäder, över vårt närområdet, över vilken konst som kommer upp eller hur torget ska förändras.
En ny maktordning växer fram ur ett enat Hammarkullen. I den processen är vi väl medvetna om att för att några ska få mer makt, krävs det att andra lämnar ifrån sig makt. De som sitter på makten har aldrig lämnat ifrån sig den frivilligt utan makt är något man tar tillsammans vilket kräver mobilisering och organisering.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
       För trygghet och välfärd – rusta upp förorten

       Bostad åt alla – bygg bort bostadsbristen

       Renovera och klimatanpassa – alla ska kunna bo kvar

       Arbete åt alla – utbildning, lärlingsplats och arbete vid nybyggnation och renovering

       All makt åt folket – verkligt inflytande över bostad och närområde

Kristofer Lundberg