Kvinnodagen närmar sig

2015-02-28

 När Internationella kvinnodagen 2015 närmar sig står kvinnorörelsen inför stora uppgifter. Historiska segrar har genom åren vunnits. Några av dessa har tryckts tillbaka av patriarkatet. 


Kvinnor har i allmänhet lägre löner. Kvinnodominerade yrken har lägre status. Kvinnor är underrepresenterade på maktpositioner. Kvinnor möts hela tiden av normer för hur kvinnor ”ska” vara. Våldet mot kvinnor – i form av våldtäkter, fysisk misshandel, psykisk misshandel, könsstympning och mord fortsätter. 


På sistone har framförallt två frågor hamnat i fokus hos mainstreammedia:  Dels näthatet mot kvinnor. Kvinnor får utstå hatiska meddelanden och grova hot i en omfattning som mycket större än den för män. Dels kvinnlig könsstympning. Detta brutala sätt för patriarkatet att ängsligt sätt för att behålla sin makt är ett övergrepp på kvinnor som är så fruktansvärt att en nästan saknar ord för att beskriva sina känslor för är någonting som pågår här i Borås, här i Sverige, här i världen. Åter är kvinnodagen här, och vi kan konstatera att inte så mycket har förändrats. Kvinnor har i allmänhet lägre löner. Kvinnodominerade yrken har lägre status. Kvinnor är underrepresenterade på maktpositioner. Kvinnor möts hela tiden av normer för hur kvinnor ”ska” vara. Våldet mot kvinnor – i form av våldtäkter, fysisk misshandel, psykisk misshandel och mord fortsätter. 

 

Speciellt näthatet mot kvinnor uppmärksammats. Kvinnor får utstå hatiska meddelanden och grova hot i en omfattning som mycket större än den för män.

 

Det är viktigt att ifrågasätta och förändra folks attityder, kämpa mot diskriminering, försvara rätten till abort och förändra lagstiftningen kring våldtäkt – så att det inte alla domar blir frikännanden.

 

Samtidigt är dessa frågor kopplade till klassamhället. De största problemen för många kvinnor hänger ihop med att deras yrken är underbetalda. De hänger ihop med osäkerhet på arbetsmarknaden. De hänger ihop med att den offentliga servicen blir allt sämre och utsatt för privat vinstjakt. De hänger ihop med svårigheten att få bostad till rimligt pris. De hänger ihop med att många bostadsområden blir allt mer slitna och nedgångna

 

Sjukhuset är en stor arbetsplats för kvinnorna i Borås. Sjukhuset blir ständigt utsatt för nedskärningar. Nedskärningarna och bristen på resurser leder till att personalen stressade, utbrända och på andra sätt sjuka. Eftersom många i personalen är kvinnor, blir det kvinnor som drabbas. 

 

Dessa problem kräver kampDet räcker inte att bara säga att alla är lika mycket värda. Vi måste tillsammans, både kvinnor och män, kämpa varje dag för att motverka kvinnoförtrycket. Vi måste kämpa mot det system som köper kvinnlig arbetskraft billigt och säljer deras kroppar i reklam, film och tidningar. Vi måste kämpa mot det system som avskedar vårdpersonal, stänger förskolor samt ger kvinnor mindre i både lön och pension.

 

Det är viktigt att ifrågasätta och förändra folks attityder, kämpa mot diskriminering, försvara rätten till abort och förändra lagstiftningen kring våldtäkt – så att det inte alla domar blir frikännanden.

 

Samtidigt är dessa frågor kopplade till klassamhället. De största problemen för många kvinnor hänger ihop med att deras yrken är underbetalda. De hänger ihop med osäkerhet på arbetsmarknaden. De hänger ihop med att den offentliga servicen blir allt sämre och utsatt för privat vinstjakt. De hänger ihop med svårigheten att få bostad till rimligt pris. De hänger ihop med att många bostadsområden blir allt mer slitna och nedgångna

 

Sjukhuset är en stor arbetsplats för kvinnorna i Borås. Sjukhuset blir ständigt utsatt för nedskärningar. Nedskärningarna och bristen på resurser leder till att personalen stressade, utbrända och på andra sätt sjuka. Eftersom många i personalen är kvinnor, blir det kvinnor som drabbas. 

 

Dessa problem kräver kampDet räcker inte att bara säga att alla är lika mycket värda. Vi måste tillsammans, både kvinnor och män, kämpa varje dag för att motverka kvinnoförtrycket. Vi måste kämpa mot det system som köper kvinnlig arbetskraft billigt och säljer deras kroppar i reklam, film och tidningar. Vi måste kämpa mot det system som avskedar vårdpersonal, stänger förskolor samt ger kvinnor mindre i både lön och pension. Vi måste kämpa mot handeln med kvinnors kroppar, oavsett om det gäller prostitution, surrogatmödrskap eller något annat. 


IS värvar i Borås

2015-02-25

IMG_1946-0

För ett tag sedan omkom de första boråsarna som åkt för att kriga för Islamska Staten, IS. Det var först i samband med detta som polisen blev varse att det föregår rekrytering till IS i Borås.

Nu inleder kommun och polis ett samarbete för att, som det heter, ”arbeta mot våldsbejakande extremism”. Exakt hur arbetet ska gå till vet ingen ännu, då projektet ”är  inne in i uppstartsläge, men vi håller på att samla så mycket information det går”, som  kommunens säkerhetschef Bo Hansson uttrycker det.  Hittills har hunnits med ett möte med Säpo som handlade om ”våldsbejakande extremism”.

Mellan 250 och 300 svenskar befinner sig enligt Säpo i Syrien och Irak, där de strider för terrororganisationer som Islamiska staten (IS). Mellan 40 och 80 personer ska ha återvänt till Sverige. Dessa är nu hårt bevakade och Säpo hävdar att det finns en hotbild mot Sverige.

Den senaste tidens debatter kring IS och unga svenska muslimer som åker för att ansluta sig till denna högerextrema organisation, har kommit alldeles för sent och förs av fel personer. Kommunalrådet Rasmus Persson (C) i Örebro gjorde nyligen ett uttalande om att IS-krigare som återvänder bör få jobb och terapi.
Detta är ett utspel i ett läge när många i Örebro är oroade över de senaste årens utveckling och diskuterar om hur de ska kunna hindra fler från att åka, samt de som är oroliga efter att ha fått hot riktade mot sig efter att ha visat sitt motstånd mot IS. Perssons parti har legat bakom de senaste åtta årens hårda attacker både på arbetsmarknaden och i ¨välfärden, vilket visar på hans hyckleri.
Kritiken mot hans uttalande har inte låtit vänta på sig. Vissa inom etablissemanget menar att detta kommer att få konsekvensen att fler ansluter sig till IS, medan andra menar att jobben borde gå till de laglydiga. Det första argumentet är inte sant – att påstå att människor skulle åka och begå krigsförbrytelser för att få jobb är verklighetsfrånvänt, men även de som menar att jobben ska gå till ”skötsamma” personer gör populistiska poänger, vilket visar på viljan till att splittra arbetare utefter religiösa och etniska skiljelinjer.
Framförallt kommer kritiken mot förslaget från dem vars vänner och släkt befinner sig i de områden som hotas av IS. Jobb och utbildning ska vara i förebyggande syfte.

Det konkreta förslag som regeringens projekt mot extremism, under ledning av Mona Sahlin, har lagt fram är nödtelefoner för föräldrar som är oroliga över att deras barn ska ansluta sig till terrororganisationer.
Andra förslag är mer resurser till polisen och stöd till avhoppare. Men faktum är att de föräldrar som inte vill att deras barn åker och krigar ofta blandar in imamer och representanter från de muslimska samfunden.
Om vänner, familj och muslimska auktoriteter inte kan övertala unga från att ansluta sig till IS, hur ska då Mona Sahlin kunna göra det? Hon är representant för det etablissemang som har svikit ungdomen och som nu dras in i kriminalitet och religiös extremism eftersom de har tappat framtidshoppet. En viktig grogrund för att IS kan rekrytera i Sverige utgörs av den hopplöshet som har skapats av högerpolitiken, med privatiseringar, nedskärningar, bostadsbrist, trångboddhet och arbetslöshet.
Från politiskt håll talas det ofta om ”utanförskap”, och när det gäller rekryteringen till IS stämmer det in väl. I förorterna råder det en betydligt högre arbetslöshet jämfört med den generella arbetslösheten. I vissa områden kan så många som 87 procent inte klara kunskapsmålen i de kommunala grundskolorna. Samtidigt pågår en hets mot muslimer och islam med de europeiska rasistpartierna i spetsen, vilket underlättar för jihadister att vinna sympatier.

Diskussionen i media och bland politiker handlar om individen: Föräldern som tillät eller inte kunde förhindra sitt barn från att åka och kriga, eller förbrytaren som återvänder och är farlig. Men lite sägs om hur dessa 300 kunde hamna hos IS. 
Frågan är också hur dessa debattörer kommer att påverka de som funderar på att ansluta sig. Vilken effekt har det när borgerliga tyckare som journalisten Per Gudmundson eller terrorforskaren Magnus Norell, som båda får en stor plats i debatten, manar till hårdare tag från statens sida? Dessa förslag kommer att slå mot fler än de debatten riktas mot – till exempel de kurder som idag ansluter sig till motståndskampen mot IS. Vad händer när exempelvis de kurdiska massornas kamp för bättre liv riktas mot oljebolag och storföretag? Risken blir då att terrorstämpeln mot kurderna dammas av.
I Danmark vill den danska regeringen och högerpartierna ändra lagen för att de som åker och ansluter sig till IS och liknande grupper i Irak och Syrien ska kunna åtalas för landsförräderi. Detta i samma land som har fängslat kurder som har samlat in pengar till den kurdiska motståndskampen.

Rättvisepartiet Socialisterna har sedan tidigare drivit frågan om trygghet och mot gängkriminalitet. Både kring den problematiken och i diskussionen om IS-rekrytering är den viktigaste orsaken till den att ungdomar har tappat tron på framtiden. Det finns även en ekonomisk aspekt i varför unga ansluter sig till IS eller kriminella gäng i Sverige. De som strider för IS får 4 000 kronor i månaden som de kan skicka till familjen i Sverige (vissa legosoldater för IS kan få tio gånger så mycket betalt). Med den höga ungdomsarbetslösheten, särskilt i förorterna, och många familjer som lever på låga inkomster kan ungdomar i dessa jihadistgrupper se en chans till att ta sig ur hopplösheten med en förhoppning om ett bättre liv även ekonomiskt.

Behovet av en kämpande arbetarrörelse är slående. Fackföreningsrörelsen skulle kunna driva kampanjer mot all form av högerextremism, för rätten till bland annat jobb samt att erbjuda hjälp till de familjer som behöver stöd om deras unga överväger att ansluta sig till terrorister.
Stödet till IS kommer också ur imperialismens krig och förtryck. Till och med Göteborgs-Postens liberala ledarsida pekar ut ”västerländska bomber” och stöd till diktaturer som viktiga orsaker. Att kämpa mot IS rekrytering är att också ta strid mot högerpolitik, kapitalism och imperialism.


IS värvar i Borås

2015-02-25

IMG_1946-0


Skott avfyrade på Hulta

2015-01-25

2014-12-16

En ny skjutning har ägt rum på Hulta. Sex skott efter en person, oklart hur många som träffade. Personen flydde in i trapphuset till ett bostadshus, skotten avlossade igenom glasrutan. De boende är skärrade och känner sig otrygga, förstås. Särskilt m.h.t. att den misstänkte skytten jobbade som fritidsledare på den lokala ungdomsgården.

Händelser som denna får de boende i området att känna sig otrygga. Rättvisepartiet Socialisterna menar att ökad trygghet kunna uppnås genom att de boende går ihop och bildar en förening eller ett råd som arbetar med att öka tryggheten. Genom nattvandringar, samtal med ungdomar man befarar vara på väg in i kriminalitet, gemensamma aktiviteter och genom kamp för en mer livaktig utemiljö skulle man kunna förebyggas att ungdomar dras till brottslighet och våld.

I det långa loppet krävs dock ett helt annat samhälle. Ett samhälle där inte lönsamheten avgör var någonstans staden ska vara livaktig. Ett samhälle där lönsamheten inte avgör huruvida en viss grupp unga ges hjälp till att komma in i gemenskapen eller inte.


Kristallnatten mindes i Borås

2013-11-11

Ett hundratal affischer från nätverket boråsare mot rasism (Ung Vänster, SSU, Rättvisepartiet Socialisterna, RFSL Ungdom och syndikalistiska bokkaféet Kafé Kurage) hade lockat ett 60-tal personer att dyka upp på Stora torget i Borås den 9:e november med anledning av 75 årsdagen av Kristallnatten och vad som skedde i nazismens Tyskland.

Image

Läs hela inlägget här »


M-politiker hotar vänsterförening

2013-05-02

När Offensiv besöker Bokcafeét i Jönköping är förberedelserna för 30 årsjubileumet i full gång. Samtidigt hotas föreningen Kulturhusets verksamhet av politikerna i kommunfullmäktige, med Mats Green (M) i spetsen. Läs hela inlägget här »


Stort missnöje bland kommunalare

2013-04-28

- Hur kan man säga att det är ett bra avtal? De delade turerna ska lösas genom samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det ska inte finnas delade turer! Så kommenterar Åke Bremberg, mentalskötare i Borås det nya avtalet som idag undertecknades av Kommunal och SKL. Läs hela inlägget här »


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.