Strejk och stöd gav avtal

2019-03-05

Hamnarbetarförbundets beslutsamma kamp tillsammans med det snabbt växande stöd som Hamnarbetarförbundet fått efter varslet om total strejk tvingade arbetsgivarna och medlarna att ge efter. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv har från första stund gett fullt stöd till Hamnarbetarförbundets kamp för kollektivavtal.

Läs hela inlägget här »


Vårdkris i Borås

2019-02-11
IMG_3434

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås ligger back med 156 miljoner.

 

Södra Älvsborgs sjukhus (Säs) i Borås ligger back med 156 miljoner. Över 800 patienter har väntat i mer än 90 dagar på operation eller annan behandling. Kön till förstabesök är ännu längre. 1.600 personer har väntat över tre månader på att få träffa en specialist. Sjukhuset har dragit ner på antalet vårdplatser genom åren, och vi är nu i ett läge där de absolut inte räcker till. Det krävs ofta inläggning tre-fyra dagar efter operation så det här är ett stort problem, säger verksamhetschef Jerker Nilson till Borås Tidning den 28 januari. 

  Läs hela inlägget här »


Kuppförsök för olja och kapitalism i Venezuela

2019-02-07

Den svenska regeringen deltar i det USA-ledda kriminella kuppförsöket för att störta den venezuelanska regeringen. 

Läs hela inlägget här »


Bevara våra folkbibliotek!

2019-01-30

Folkbiblioteken har en viktig roll i samhället på så vis att de har ett public service-uppdrag för yttrandefrihet. Tanken med biblioteken är att de ska ge människor möjligheter att skaffa sig kunskap och information om exempelvis samhälleliga, ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga sammanhang för att kunna använda de demokratiska fri- och rättigheterna på ett kreativt och solidariskt sätt.

Läs hela inlägget här »


Stöd hamnstrejken och protestera mot strejkbryteri

2019-01-29

Av Mattias Bernhardsson

Hamnarbetarförbundets strid för kollektivavtal och rätten till facklig organisering har hittills berört 15 hamnar i form av punktstrejker (Holmsund, Sundsvall, Söderhamn, Gävle, Stockholm, Göteborg, Karlshamn, Helsingborg och Malmö) och blockader mot bland annat övertid och inhyrningar (Luleå, Piteå och Skellefteå). Den 6 februari träder nya stridsåtgärder i kraft med punktstrejker i Halmstads och Mönsterås hamnar.

Hamnarbetarförbundet får allt fler stöduttalanden, från kulturarbetare till fackklubbar, som Unionens fackklubb på Autoadapt, Seko Bankklubben och Seko Tunnelbanan Stockholm, Kommunal-klubben på Umeå Trafik och flera. Många fackligt aktiva skickar stöd, t ex en grupp skydds- arbetsplatsombud för kommunals bussförare, mekaniker och kundvärdar i Stockholm. Också stöd från fackliga organisationer och arbetargrupper runt om i Europa trillar in.

I söndags samlade Hamn4ans demonstration i Göteborg ett tusental till stöd för strejken.

Samtidigt trappar de fackliga centralorganisationernas ledningar i LO, Saco och TCO upp förräderiet när de nu i ett gemensamt uttalande med Svenskt Näringsliv (!) kräver att regeringen snabbar på den nya lagen som de hoppas ska förbjuda strejker som Hamnarbetarförbundets – istället för att vänta till den 1 januari 2020 så som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tidigare angett.

Transportarbetarförbundet har även agerat strejkbrytare i t ex Sundsvalls hamn genom att ta övertidsarbete för att hjälpa arbetsköparna kompensera för Hamnarbetarförbundets punktstrejker.

– Vi upplever att de vill tränga ut oss och då skulle det vara märkligt om vi stöttade dem, försvarar Transports avtalssekreterare Peter Winstén strejkbryteriet till SVT.

Vad som avses med att ”de vill tränga ut oss” förklaras inte. Är det att Hamnarbetarförbundet – som till skillnad från Transport är majoritetsfacket bland hamnarbetarna – kräver likvärdiga villkor som Transports medlemmar redan har (skyddsronder, förhandlingar, lokala avtal etc) som avses? Eller är det att Hamnarbetarförbundet – till skillnad från Transport – är medlemsstyrt och pampfritt som avses? För gud förbude om Transports hamnarbetare fick för sig att byta till ett fack där de faktiskt får rösta om avtal och där ledningen inte har direktörslöner.

Alla medlemmar i Transport som värnar strejkrätten och solidariteten arbetare emellan borde skicka kraftiga protester mot strejkbryteri till sin förbundsledning och ta strid mot desinformationen om vad strejken handlar om. Kravet är ett kollektivavtal som är identiskt med Tranports avtal, inte bättre, utan till pricka identiskt. Motbudet om ett hängavtal är inte alls detsamma då det saknar rätt till skyddsombud, rätt att gå skyddsronder, rätt att förhandla och rätt till lokala avtal. Utan rätt till lokala avtal kan skillnaderna för den hamnarbetare som bara har hängavtal bli stora även i lön.

Fackledningarnas propaganda mot hamnstrejken – att hängavtal är lika bra – är identisk med propagandan från Svenskt Näringsliv; Alla som inte brukar lita på vad Svenskt Näringsliv säger borde alltså inte heller lita på facktopparnas argument om hamnstrejken.

Så stödjer du hamnarbetarstrejken:

• Skriv stöduttalanden från din fackklubb, eller annan organisation till kansli@hamn.nu
• Stöd Hamnarbetarförbundets konfliktkassa: swish 123 132 1959 eller bg 177-9750
• Påverka opinionen, skriv insändare eller sprid flygblad (går att ladda ned på Hamn.nu)


Nej till S, C, L och MP:s nyliberala uppgörelse – mobilisera mot högerpolitiken

2019-01-14

S och Löfvens uppgörelse är ett skammens dokument med en totalt nyliberal agenda.

Den uppgörelse som Socialdemokraterna har slutit med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet är ett skammens dokument. Den politiska färdriktningen som har stakats ut är extremt nyliberal och arbetarfientlig. Nu gäller det att omedelbart mobilisera största möjliga motstånd mot den hårda högerpolitik som aviseras.

Vänsterpartiet måste rösta Nej till uppgörelsen och mot att Stefan Löfven blir ny statsminister. Det vore ett oemotsvarat svek om Vänsterpartiet valde Jonas Sjöstedts linje och ännu en gång vek ner sig och blev högerpolitikens gisslan.
Uppgörelsens 73 punkter över 16 sidor inleds med att målet är att ”åstadkomma systemförändringar som kan vara stabila över tid”. Klarare kan det inte sägas: det borgerliga systemskiftet ska fördjupas, snabbt och brutalt. Enligt uppgörelsen ska systemskiftet nu utsträckas till att omfatta arbetsrätt och bostäder (marknadshyror). Men även exempelvis SFI (svenska för invandrare) blir föremål för ytterligare nyliberal omstöpning. 
Att det blir åtstramningspolitik istället för offentliga satsningar på jobb, välfärd och bostäder klargörs redan i uppgörelsen första punkt; ”att de finanspolitiska ramverken ska värnas”. Det betyder fortsatt svångrem på offentlig verksamhet, samtidigt som alla förslag om vinstbegränsningar i välfärden skrotas. Istället blir det nya avregleringar och privatiseringar jämte fortsatt upprustning av militären som får ett ökat anslag på totalt 18 miljarder kronor under de närmaste åren.

Socialdemokraterna, som i valet lovade att stoppa vinstjakten i välfärden och stoppa varje förslag där ”skattesänkningar för de rika betalades av vanligt folk” (ur S-valplattformen), står nu beredda att genomföra en väldig omfördelning från arbetare och lågavlönade till rika och bolag i form av slopad så kallad värnskatt redan den 1 januari 2020, sänkta arbetsgivaravgifter och bolagsskatter, lönesubventioner till arbetsgivarna samt tredubblat och breddat RUT-avdrag. Den totala kostnaden för dessa nya gåvor till rika och företag beräknas till 30 miljarder kronor. Den ”skatteväxling” som föreslås har likheter med den som har fått Frankrike att revoltera mot Macron.
Det är allianspolitik rakt upp och ned, vilket Lööf och Björklund också skryter med. Uppgörelsen är en enda lång hyllning till högerns ”valfrihet” och lovsångerna till ”företagande och entreprenörer” avlöser varandra.
Till riskkapitalisternas och andra välfärdsplundrares glädje lovar Socialdemokraterna i uppgörelsen att ”inte driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden… Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor”. Det betyder att landet i än högre grad blir unikt när det gäller graden av skattefinansierad välfärd i privat regi.

Uppgörelsens utgångspunkt är som skoldebattören Per Kornhall påpekar i Skolvärlden den 13 januari att: ”inte röra något vid det extremt marknadsliberala system vi byggt in i skolan i Sverige. Ett system som alla de professionella i skolan vet är problematiskt, men som är anatema i politiken”. 
Inom skolans område är det Liberalerna som har satt tonen: Skolor ska få sätta betyg från årskurs 4 och ”de duktiga eleverna” ska premieras mer. Skolan ska bli mer exkluderande och i uppgörelsen görs gällande att ”inkluderingstanken i skolan har gått för långt”. Dessutom ska skolpengssystemet införas inom SFI i form av ”en SFI-peng baserad på uppnådda språkresultat”.
Centern och Liberalerna är särskilt glada över försämringarna av arbetsrätten och införandet av marknadshyror; ”fri hyressättning vid nybyggnation införs”. Marknadshyror i nyproduktion kommer sedan att sprida sig till det äldre beståndet då de efter 10-15 år ingår i ”potten” som alla hyror jämförs med. 
Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder säger i en kommentar att ”vi kommer ta fighten” mot marknadshyror. Det är upp till Hyresgästföreningens aktivister att se till att motståndet inte stannar vid ord, utan blir i form av massprotester tillsammans med andra organisationer.

Några timmar innan uppgörelsen mellan S, C, L och MP blev offentlig sa LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson i en Expressen-intervju att:
– Det skulle vara extremt svårt för oss att bära om S avskaffade Las. Men det kommer de inte att göra. Jag litar på Stefan Löfven.
Men det är precis vad Socialdemokraterna gör – tar ett rejält kliv för att avskaffa Las (lagen om anställningsskydd). I uppgörelsen sägs att Las ska ändras genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. En utredning ska tillsättas för att utarbeta de lagändringar som krävs för att ”reformera Las på ett sätt som ger ökad flexibilitet”. Inte ens alliansregeringarna vågade genomföra dessa allvarliga försämringar av Las, som särskilt Centern har krävt.
Partierna bakom uppgörelsen hoppas dock i första hand på att de så kallade parterna (läs facken) ska förhandla bort anställningstryggheten. Om inte så ”genomförs utredningens förslag”.
Att LO:s styrelse ändå säger ja till uppgörelsen är ett historiskt svek, som behöver besvaras med ett gräsrotsuppror inom facken.
Uppgörelsen innebär dödsstöten för Arbetsförmedlingen som nu privatiseras. Samtidigt aviseras stora, allvarliga försämringar i ”arbetslöshetsförsäkringen (A-kassan), som ska reformeras i linje med flexsecuritymodellen, öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut med arbetslöshetens längd”.

De antifackliga attackerna på anställningsskyddet och arbetslöshetsförsäkringen får också sällskap av att kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort och att etableringsjobben med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa utvidgas till företag utan kollektivavtal.
Hårdare krav på nyanlända och språkkrav för medborgarskap är andra alliansförslag som Socialdemokraterna nu lovar genomföra.
Det marknadstänkande som genomsyrar uppgörelsen märks på alla områden. Den privata äganderätten av skogen ska ”värnas och skyddas” och strandskyddet uppluckras för att skapa bättre förutsättningar för ”näringsverksamhet” och sommarbostäder åt överklassen.

Uppgörelsen visar hur långt till höger Socialdemokraterna är beredd att gå för att behålla regeringsmakten och styra ”över blockgränserna”. I socialdemokratiska Dagens Arena försvaras uppgörelsen med att den i alla fall lyckats att splittra Alliansen. Ett sämre försvar får man leta efter. Vad S har gjort är att ta över allianspolitiken med förhoppningen att kunna bilda ett nytt borgerligt block tillsammans med de nyliberala ”mittenpartierna”.
Att S skulle dumpa Vänsterpartiet så fort möjligheten öppnade sig har länge stått klart. I uppgörelsen heter det också att ”överenskommelsen innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”. Några till intet förpliktande fraser från Stefan Löfven på måndagens presskonferens ändrar ingenting.
”För Vänsterpartiet kan det fortsatt bara vara röd knapp som gäller om vi med någon som helst trovärdighet ska kunna vara en relevant politisk vänsterkraft som människor ska kunna lita på och vara beredda att lägga sin röst på i kommande val”, skriver tidigare riksdagsledamoten Daniel Sestrajcic i Vänsterpartiet i Malmö i en kommentar efter Jonas Sjöstedts tvetydiga besked på måndagen.
Vänsterpartiet måste rösta nej på fredag och bli med i arbetet på att forma den vänsteropposition och det utomparlamentariska motstånd, i form av riksomfattande masskampanjer med demonstrationer och politiska strejker, som krävs för att stoppa den skärpta högerpolitik som de båda borgerliga blocken vill genomföra.


Kvinnorörelsen skakar USA

2019-01-12

2018 blev ett år av växande och mer radikal kvinnokamp i USA, där många arbetare tog strid mot sexismen på arbetsplatserna. Låt det nya året fortsätta på samma spår – trappa upp motståndet mot högern! (foto: Charles Edward Miller)

Den vildsinta högerpolitiska Trump-agendan har knuffats tillbaka i mellanårsvalen då 41 republikaner i kongressen kastades ut av väljarna. Miljontals kvinnor är äcklade av den öppna sexismen från Trump och de republikaner som fick Brett Kavanaugh att bli vald av senaten till Högsta domstolen, trots de många trovärdiga anklagelserna om att han har utfört flera sexuella övergrepp. Läs hela inlägget här »


Boråsare vill se en klimatomställning

2018-12-01

Ungdomen är engagerad i klimatet. Foto: Sari Hevosaho

Igår samlades ett 80-tal personer på Stora torget i Borås, för att samtidigt med ett hundratal andra platser i Sverige manifestera apropå FN:s stora klimatmöte i Polen. Arrangör var Omställning Borås.

Läs hela inlägget här »


Protester stundar på Sahlgrenska

2018-12-01

Slut upp i vårdprotesterna den 3 december kl 16.00 på Sahlgrenska Jubileumsklinik. (foto: Elias Theodorsson)

I Göteborg och Västra Sverige växer ilskan och oron på Sahlgrenska universitetssjukhus.  Det har länge kokat bland de vårdanställda, men arbetsbelastningen har inneburit att all kraft har gått åt till att arbeta. Nu är dock gränsen nådd, vittnar anställda till Offensiv.

Läs hela inlägget här »


Det krävs ett ”vänsterblock”

2018-11-14

Det behövs ett vänster- och arbetarklassalternativ till kapitalism och högerpolitik. (foto: Natalia Medina)

Med 195-154 röstade riksdagen nej till Ulf Kristerssons M+KD-regering med stöd av SD. Nu behövs ett ”vänsterblock”, är slutsatsen i veckans ledare i Offensiv, skriven före omröstningen.

Nu spricker Alliansen på riktigt. Så såg det ut i tisdags, en dag innan omröstningen där Ulf Kristersson (M) får nej som statsminister.
Centerns Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund upprepade dagen innan omröstningen att de kommer att rösta nej. I så fall räcker inte M+KD ens med fullt stöd från Sverigedemokraterna. De har 154 röster mot nej-rösternas 195. 
Inom den traditionella borgerligheten leder regeringskrisen till fullt krig. Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Dagens Industri anklagar C och L för svek. Ebba Busch Thor (KD) anklagar de tidigare kollegorna för att sätta stopp för ”allianspolitik”. Ulf Kristersson, som av allt att döma blir den förste någonsin att få nej efter att ha föreslagits av talmannen, riktar liknande bittra anklagelser.
Egentligen säger C och L bara vad de sa i valkampanjen, påpekar Dagens Nyheters ledarsida, som vill ha en blocköverskridande regering. Särskilt Centern baserade sin uppgång i valet på kritiken av SD och uppgörelsen med regeringen om nya gymnasielagen för ensamkommande.

Officiell svensk politik är i en djup kris. ”Det vi ser är ett uttryck för att det politiska systemet just nu är på väg att implodera”, sa statsvetarprofessorn Tommy Möller till Svenska Dagbladet i tisdags. Alliansen spricker, antingen med en M+KD-regering eller med en blocköverskridande regering. 
Om Kristersson röstas ner, vilket verkar troligast, kan budet gå till Annie Lööf. Resultatet kan då bli en S+MP+C+L-regering, som får ihop 167 mandat. För att bilda regering krävs att Vänsterpartiet lägger ner sina röster. Men även här återstår att se om de olika partierna går med på en uppgörelse och vem som ska bli statsminister.

Efter ”blockpolitiken” följer nu alltså uppdelningen i ett högerblock – M+KD med stöd av SD – och ett mittenblock, även om båda dessa har något flytande gränser.
Det absurda är att Lööf och Björklund av vissa behandlas som hjältar för att de har ”stoppat SD”. Det är fel på minst två sätt. För det första står de båda partierna för en nyliberal politik, ett program för försämringar av arbetsrätten, mer privatiseringar och ännu mer miljarder till militären. För det andra är det just den sortens politik som har bäddat för SD. Det rasistiska partiet kan fortsätta låtsas som att det står för en annan politik än de etablerade partierna – och fortsätta peka ut invandringen som orsak till försämringar och otrygghet.

Det som verkligen behövs är ett helt annat ”block” – ett vänster- och arbetarklassalternativ till kapitalism och högerpolitik. 
Regeringen under de senaste fyra åren – S+MP – motsvarade på inget sätt förväntningarna hos dem som ville ha en ny kurs efter åtta år med Alliansen.
Regeringen Löfven döpte sig själv till ”samarbetsregeringen” och gjorde upp med högerpartierna i alla stora frågor. Tillsammans gjorde de upp om mer pengar till militären, sämre pensioner, flyktingpolitik på EU:s miniminivå och så vidare. 
Vinster i välfärden fick fortsätta, liksom de osäkra jobben hos bemanningsföretagen och bankernas grepp över våra bostäder. I klimatfrågan kapitulerade Miljöpartiet gång på gång inför motorvägsbyggen, kolförsäljning med mera. 
Vänsterpartiet och resten av vänstern, fackföreningarna, hyresgäströrelsen, olika nätverk och gräsrotskampanjer behöver visa sin kollektiva styrka. De kommun- och landstingsstyren som har tillträtt, och en kommande regering, måste mötas med en helt annan kamp underifrån än under det senaste dryga decenniet.

I valrörelsen var vården, bostäder, klimatet, jämställdhet och klyftorna viktiga frågor hos väljarna, även om det knappt märktes i partiledardebatterna. Den politiska krisen i toppen är global och reflekterar en systemkris. Vänsterkrafterna måste stå för ett demokratiskt socialistiskt alternativ.